TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Hapaco báo lãi ròng quý II tăng 72%

Theo BCTC hợp nhất quý II của Tập đoàn Hapaco (HoSE: HAP), doanh thu thuần tăng 37,2% lên 167 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn với 20,2% lên 123,7 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận gộp tăng 130% lên 43,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 31,5% còn 7,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính gần 2 tỷ đồng, tăng 85%. Các chi phí hoạt động đều tăng. Ngoài ra, Hapaco cũng không còn khoản lỗ 4,1 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 88% lên 14,4 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 72% lên 12,7 tỷ đồng. EPS là 190 đồng, cùng kỳ 132 đồng.

Lý giải về mức tăng trưởng này, đơn vị sản xuất giấy cho biết trong quý II các công ty thành viên đã cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, tối giản các chi phí, đồng thời có hoàn nhập dự phòng đối với công ty thành viên năm trước và thu cổ tức từ hoạt động đầu tư. Cùng với đó, CTCP Bệnh viện Quốc tế Green thành công ty con của tập đoàn, kéo theo lợi nhuận tăng.

screenshot-2022-08-10-143140-1-6521-5480

Đơn vị: Tỷ đồng,

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 44,7% lên 303 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu bán hàng hóa, thành phẩm chiếm phần lớn với 266,4 tỷ đồng, tăng 27,2%. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn với 32,4% lên 235,6 tỷ đồng, nên biên lãi gộp tăng từ 15% lên 22,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 30,2% xuống 8,2 tỷ đồng với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia còn gần 2 tỷ đồng (bằng 21,8% cùng kỳ), lãi tiền gửi, cho vay 973,4 triệu đồng (bằng 33% cùng kỳ). Tuy nhiên đơn vị ghi nhận hơn 4,8 tỷ đồng lãi trái tức trong 6 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, khoản phí lãi vay gấp gần 3,5 lần lên 2 tỷ đồng, kéo theo chi phí lãi vay tăng 56,5% lên 2,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 36,7% lên 14,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 84% lên 28,3 tỷ đồng sau khi đơn vị phát sinh 5,5 tỷ đồng phí phân bổ lợi thế thương mại; gấp 10,2 lần chi phí khấu hao tài sản cố định lên 5,8 tỷ đồng; và gấp 4 lần chi phí dịch vụ mua ngoài lên 3,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 66% lên 21 tỷ đồng. Song EPS giảm từ 228 đồng xuống 190 đồng sau khi lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tăng từ 55,5 triệu đơn vị lên 110,9 triệu đơn vị.

Năm nay, kế hoạch kinh doanh đơn vị đề ra là 742 tỷ tổng doanh thu và 87 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng 49% và 68% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 40,8% còn lợi nhuận hoàn thành 35,2% mục tiêu cả năm.

screenshot-2022-08-10-143153-1-7414-9641

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, Hapaco có 1.563,8 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 94,7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 59% với 923 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn là 477,6 tỷ đồng, tăng 51,4%. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khác tăng từ 233,2 tỷ đồng lên 367,4 tỷ đồng sau khi đơn vị phát sinh 148,8 tỷ đồng phải thu với Chứng khoán Hải Phòng, 49,5 tỷ đồng phải thu với Đầu tư Hafinco và 23,3 tỷ đồng phải thu với Đầu tư Bất động sản Phát Đạt.

Tài sản dài hạn tăng 84,8% so với đầu năm lên mức 640,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định gấp 7 lần lên 354,2 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn giảm 84% xuống 36,9 tỷ đồng sau khi đơn vị không còn gần 196 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết là Bệnh viện Quốc tế Green. Ngoài ra, Hapaco có thêm khoản 212,6 tỷ đồng lợi thế thương mại.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 178,4% lên 41,2 tỷ đồng sau khi đơn vị gia tăng vay ngắn hạn tại ngân hàng BIDV và Sacombank. Hapaco mới phát sinh 43,6 tỷ đồng vay dài hạn tại ngân hàng Sacombank – chi nhánh Hải Phòng theo hợp đồng tín dụng số 30/3/2017 với hạn mức tín dụng là 134,3 tỷ đồng. Theo đó, tổng nợ vay tài chính là 84,8 tỷ đồng, tăng 473% so với đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88,4 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 1.111 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 64 tỷ đồng.

Theo Người Đồng Hành

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button