TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Nhà đầu tư có thể bán chứng khoán phiên chiều T+2 kể từ ngày 29/08

Để chuẩn bị hệ thống cho việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 theo nội dung dự thảo quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đang trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) xem xét, phê duyệt, thời gian đề xuất bắt đầu áp dụng từ thứ 2, ngày 29/8/2022.

Theo thông báo VSD gửi các thành viên lưu ký (TVLK), các TVLK trả tiền thanh toán chứng khoán gửi xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h30 ngày T+1 thông qua cổng giao tiếp điện tử.

Thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền ngày T+2 từ 11h00 đến 11h30 (trường hợp có phát sinh TVLK thiếu tiền thanh toán thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h00).

TVLK có trách nhiệm thực hiện phân bổ tiên và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

TVLK thông báo VSD kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tự chậm nhất vào 16h30 ngày T+2 thông qua cổng giao tiếp điện tử.

Với những thay đổi này, tiền và chứng khoán sẽ về tài khoản nhà đầu tư và có thể giao dịch ngay mở cửa phiên giao dịch chiều T+2. Theo quy chế trước đó, tiền và chứng khoán về tài khoản nhà đầu tư sau khi kết thúc phiên giao dịch T+2 và nhà đầu tư phải chờ sang phiên T+3 mới có thể giao dịch. Như vậy, với chứng khoán, nhà đầu tư có thể bán ngay phiên chiều của T+2 thay vì chờ T+3 như trước. Tương tự đối với giao dịch tiền, tiền sẽ về tài khoản nhà đầu vào phiên chiều T+2 để thực hiện giao dịch mua tiếp theo. Song, hầu hết công ty chứng khoán hiện nay đều cung cấp dịch vụ ứng trước tiền mua cổ phiếu ngay khi bán với mức phí nhất định.

Theo Người Đồng Hành

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button