CỔ TỨC

(PDR) CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5.5:1

Theo thông báo mới nhất của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 5.5:1 với ngày ĐKCC là 13/05/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 5.5:1 với ngày ĐKCC là 13/05/2024.

 

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

–  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 134,329,243  cổ phiếu 

– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 

– Tỷ lệ thực hiện: 5.5:1 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đang nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 600 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua theo phương án chào bán là 600/5,5*1 = 109,09 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 109 và 0,09 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết như bên dưới.

–     Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định:

+     Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

+     Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua và số cổ phiếu do cổ đông có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định thì Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác có nhu cầu mua (không bao gồm các cổ đông đã có cam kết không thực hiện quyền mua), đảm bảo việc phân phối cổ phiếu này đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối số lượng cổ phiếu này cho các đối tượng nêu trên với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+     Trong trường hợp, HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng còn dư không chào bán hết sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

+     Khi xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua, hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền, Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

+     Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác có nhu cầu mua (không bao gồm các cổ đông đã có cam kết không thực hiện quyền mua) nêu trên thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

–Về công ty–

Phát Đạt là một trong những chủ đầu tư bất động sản lớn uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2004 và niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2010 (Mã CK: PDR). Hiện tại, quỹ đất của công ty được trải dài ở nhiều địa phương như TP. HCM, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Quốc, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… Tiêu biểu trong số đó là chuỗi dự án khu căn hộ cao cấp mang thương hiệu The EverRich, The EverRich Infinity, Millenium tại thị trường trọng điểm TP. HCM và các dự án khu đô thị lớn như Phát Đạt Bàu Cả (Quảng Ngãi), khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định), Astral City (Bình Dương).

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

PDR đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 26,450 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button