CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tín dụng được kỳ vọng tăng 14,9% năm 2022

Vụ Dự báo, thống kê Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/8 đến ngày 10/9, kết thúc hai tuần trước thời điểm NHNN điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành vào ngày 23/9. Đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh NHNN tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 96%.

Vụ Dự báo, thống kê Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/8 đến ngày 10/9, kết thúc hai tuần trước thời điểm NHNN điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành vào ngày 23/9. Đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh NHNN tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 96%.

Tại kỳ điều tra này, 31,6% TCTD cho biết đã điều chỉnh “tăng nhẹ” lãi suất biên trong khi tiếp tục “giữ ổn định” phí dịch vụ trong quý III.

Trước thời điểm NHNN điều chỉnh tăng 100 điểm cơ bản các mức lãi suất điều hành (ngày 23/9), mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay tiếp tục được các ngân hàng kỳ vọng xu hướng tăng trong quý IV và cả năm 2022. Trong đó, 59-61% TCTD kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,37 điểm phần trăm trong quý IV (chỉ có 7-9% TCTD kỳ vọng lãi suất giảm nhẹ) và 66-69% đơn vị tham gia điều tra kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,56-0,57 điểm phần trăm trong năm 2022 (có 8-10% TCTD kỳ vọng lãi suất giảm). Trên cơ sở đó, các ngân hàng dự báo cả lãi suất biên và phí dịch vụ đều có xu hướng tăng trong quý IV và cả năm 2022.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4,3% trong quý IV và tăng 10,2% trong năm 2022, điều chỉnh giảm 1,3 điểm phần trăm so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4% trong quý IV và tăng 15% trong năm 2022, xấp xỉ mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước (15%).

-9092-1665027705.jpg

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4,1% trong quý IV và tăng 14,9% trong năm 2022.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III được các nhà băng nhận định tiếp tục duy trì ở trạng thái “tốt”. Trong quý IV, các đơn vị tham gia khảo sát dự kiến tình hình thanh khoản tiếp tục “cải thiện” nhưng chậm lại so với quý III. Năm 2022, các TCTD tiếp tục kỳ vọng tình hình thanh khoản “cải thiện” so với năm 2021.

Theo đánh giá của các ngân hàng và chi nhánh NHNN, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong quý III tiếp tục đà phục hồi bền vững kể từ quý IV/2021 với mức cải thiện của quý sau cao hơn quý trước, trong đó nhu cầu vay vốn được nhận định cải thiện mạnh nhất. Nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp được nhận định ở mức cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và các TCTD khác. Trên cơ sở đó, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng “tăng” với tốc độ mạnh hơn trong quý IV và cả năm 2022 so với kỳ trước, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý III chưa được như kỳ vọng. Dự báo cho thời gian tới, 70-76% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý tới và năm 2022. Tuy nhiên, mức độ kỳ vọng cải thiện thấp hơn so với kỳ điều tra trước. Về lợi nhuận trước thuế năm 2022, 88,3% ngân hàng dự kiến tăng trưởng dương so với năm 2021. Bên cạnh đó, có 6,8% ngân hàng dự kiến lợi nhuận giảm và 4,9% tổ chức ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button