CỔ TỨC

(BCG) Công ty cổ phần Bamboo Capital trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất của Công ty cổ phần Bamboo Capital (HOSE: BCGthì công ty này sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu với ngày đăng ký cuối cùng là 24/08/2022.

1/ Thanh toán cổ tức bằng tiền:

–  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
–  Thời gian thực hiện: 22/09/2022

2/ Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu:

–  Tỷ lệ thực hiện: 20:01 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
–  Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
– Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 311/20*1 = 15,55 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 15 cổ phần, số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital có tiền thân là Công ty Cổ phần Thủ Phủ Tre được thành lập ngày 07/11/2011. Năm 2015, BCG trở thành công ty đại chúng và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Công ty Cổ phần Bamboo Capital hiện đang có hơn 70 công ty thành viên và liên kết hoạt động trong 7 lĩnh vực: năng lượng tái tạo; xây dựng – hạ tầng; bất động sản; sản xuất – thương mại; dịch vụ tài chính – bảo hiểm; cung cấp giải pháp dịch vụ vận hành và phân phối bất động sản; dược phẩm

Các chỉ số tài chính của công ty :

 

BCG đang giao dịch trên sàn HOSE quanh mức giá 17,050 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button