HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN

Hướng dẫn sử dụng app VPBank Securities (VPBankS) chi tiết và dễ hiểu nhất

Hướng dẫn các bước thay đổi ID quản lý tài khoản

Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến anh chị nhà đầu tư Hướng dẫn sử dụng app VPBank Securities (VPBankS) chi tiết và dễ hiểu nhất

Đối với anh chị nào chưa có tài khoản chứng khoán VPBank Securities (VPBankS) có thể tham khảo hướng dẫn đăng ký tài khoản và xác thực online tại đây

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA NEO INVEST

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

1. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

ĐẶT LỆNH CỔ PHIẾU

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

2. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TÀI SẢN

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

3. GIAO DỊCH TIỀN

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

4. TIỆN ÍCH ĐẦU TƯ

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

5. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

6. CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

7. SỰ KIỆN QUYỀN

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

8. SẢN PHẨM ELNVEST AUTO

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

9. CÀI ĐẶT

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks
Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Chi tiết liên hệ hỗ trợ :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button