HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN

Hướng dẫn sử dụng WEB VPBank Securities (VPBankS) chi tiết và dễ hiểu nhất

Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến anh chị nhà đầu tư hướng dẫn sử dụng sàn chứng khoán VPBank Securities (VPBankS) mới nhất.

Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến anh chị nhà đầu tư Hướng dẫn sử dụng WEB VPBank Securities (VPBankS) chi tiết và dễ hiểu nhất

Đối với anh chị nào chưa có tài khoản chứng khoán VPBank Securities (VPBankS) có thể tham khảo hướng dẫn đăng ký tài khoản và xác thực online tại đây 

 

1.Giao Dịch Cổ Phiếu

– Đặt lệnh cơ bản – Cách 1:

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn đặt lệnh

Bước 3: Chọn tiểu khoản và điền các thông tin mua/bán

Bước 4: Click đặt lệnh

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

 

Bước 5: Nhập mã pin ( Lưu mã xác thực cho lần sau nếu có nhu cầu )

Bước 6: Click xác nhận

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Đặt lệnh cơ bản – Cách 2:

Bước 1: Mở bảng giá

Bước 2: Chọn mục đặt lệnh trên bảng giá

Bước 3: Làm tương tự các bước từ bước 3 ở cách 1

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Đặt lệnh cơ bản – Cách 3:

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn danh mục đầu tư

Bước 4: Thao tác mua bán các mã trong danh mục đầu tư

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 5: Hệ thống tự động điền mã CK, quý khách nhập giá và khối lượng muốn giao dịch

Bước 6: Làm tương tự các bước 4 ở cách 1

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Đặt lệnh nhóm – Cách 1:

Bước 1: Mở bảng giá

Bước 2: Di chuột vào mục Đặt lệnh trên bảng giá và chọn ” Đặt lệnh nhóm”

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 3: Chọn tiểu khoản và điền các thông tin giao dịch

Bước 4: Chọn đặt lệnh để lưu lệnh vào sổ lệnh nhóm

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 5: Chọn sổ lệnh nhóm

Bước 6: Chọn lệnh muốn giao dịch

Bước 7: Đặt lệnh

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 8: Nhập mã Pin ( Lưu ý xác thực cho lần sau nếu có nhu cầu )

Bước 9: Click xác nhận

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Đặt lệnh nhóm – Cách 2:

Bước 1: Mở bảng giá

Bước 2: Di chuột vào mục Đặt lệnh trên bảng giá và chọn ” Đặt lệnh nhóm ”

Bước 3: Tải file đặt lệnh mẫu

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 4: Sửa các thông tin giao dịch theo mẫu

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 5: Tải file đặt lệnh lên

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 6: Click Đặt lệnh để lấy lệnh vào sổ lệnh nhóm

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 7: Di chuột vào sổ lệnh và chọn ” Sổ lệnh nhóm ”

Bước 8: Chọn lệnh muốn giao dich

Bước 9: Đặt lệnh

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 10: Nhập mã PIN ( Lưu mã xác thực cho lần sau nếu có nhu cầu )

Bước 11: Click xác nhận

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Đặt lệnh nhóm – Thêm nhóm lệnh

Bước 1: Mở sổ lệnh nhóm

Bước 2: Click vào biểu tượng quản lý nhóm lệnh

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 3: Chọn thêm mới để thêm nhóm lệnh

Bước 4: Điền tên nhóm và ghi chú sau đó chấp nhận

Bước 5: Thêm nhóm thành công, KH có thể sửa hoặc xoá lệnh

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Đặt lệnh điều kiện

Bước 1: Mở bảng giá

Bước 2: Di chuột vào mục đặt lệnh trên bảng giá và chọn : “Đặt điều kiện ”

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 3: Điền thông tin giao dịch và ấn Đặt lệnh

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 4: Nhập mã Pin

Bước 5: Nhấn xác nhận là đặt lệnh thành công

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Sửa / Huỷ lệnh

Bước 1: Mở sổ lệnh

Bước 2: Chọn Sửa/ huỷ lệnh

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 3: Sau khi chọn biểu tượng Sửa lệnh –> Sửa lại thông tin theo ý muốn

Bước 4: Chọn “sửa lệnh ”

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 5: Nhập mã PIN

Bước 6: Nhấn xác nhận là Sửa lệnh thành công

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 6: Sau khi chọn “Huỷ lệnh ” ở các bước 2 –> nhập mã PIN

Bước 7: Nhấn xác nhận là huỷ lệnh thành công

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Xem lịch sử giao dịch

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục lịch sử giao dịch

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

2. Quản lý danh mục đầu tư

– Xem tổng quan tài sản (1/2)

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn “tài sản”

Bước 3: Chọn “Tổng quan tài sản ”

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Xem danh mục đầu tư

Cách 1:

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục danh mục đầu tư

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Cách 2: 

Bước 1: Chọn ” Bảng giá”

Bước 2: Chọn ” Danh mục” ngay dưới bảng giá

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Tra cứu lãi/ lỗ

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục Lãi lỗ thực hiện

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Tra cứu khoản vay

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục vay ký quỹ

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

3. Chuyển tiền tới tài khoản Ngân Hàng ( đã đăng ký)

– Chuyển tiền tới tài khoản Ngân Hàng

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn “Giao dịch tiền”

Bước 3: Chọn “Chuyển tiền”

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin giao dịch

Bước 5: Chọn tiếp tục

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 6: Nhập OTP được gửi về điện thoại –> chọn tiếp theo

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

4.Tiện ích bảng giá

– Tạo danh mục yêu thích

Bước 1: Mở bảng giá

Bước 2: Click danh mục quan tâm

Bước 3: Thêm tên và click dấu +

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Xem công cụ phân tích

Bước 1: Mở bảng giá

Bước 2: Click danh mục quan tâm

Bước 3: Thêm tên và click dấu +

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

5.Ứng trước tiền bán

– Ứng trước tiền bán (UTTB)

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục ứng trước tiền bán

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 4: Nhập số Tiền KH muốn ứng trước –> Ấn tiếp tục

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 5: Nhập xác thực PIN và ấn tiếp tục

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

6.Chuyển khoản chứng khoán

– Chuyển khoản chứng khoán

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục chuyển khoản chứng khoán

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin sau đó ấn tiếp tục

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 5: Xác thực mã PIN sau đó nhấn tiếp tục là giao dịch thành công

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

7.Bán lô lẻ

– Bán lô lẻ

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục bán lô lẻ

Bước 4: Chọn chứng khoán lẻ muốn bán sau đó ấn tiếp tục

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

Bước 5: Nhập xác thực mã PIN sau đó ấn tiếp tục

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

8.Sự kiện quyền

-Xem thông tin kiện quyền

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục thông sự tin kiện quyền

Hướng dẫn minh hoạ. Nguồn: Vpbanks

– Đăng kí quyền mua

Bước 1: Mở menu

Bước 2: Chọn cổ phiếu

Bước 3: Chọn mục ” đăng kí quyền mua”

Bước 4: Đăng ký

Bước 5: Điền số lượng muốn đăng ký và nhấn tiếp tục

Bước 6: Nhập mã PIN và nhấn tiếp tục

Chi tiết liên hệ hỗ trợ :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button