TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

IDJ báo doanh thu tài chính quý II tăng mạnh nhờ vào chuyển nhượng cổ phần APEC Thái Nguyên

Theo BCTC hợp nhất quý II của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX:IDJ) doanh thu thuần giảm 58% còn 97 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ bán dự án Diamond Park Lạng Sơn – chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 37,3% xuống 73,7 tỷ đồng. Doanh thu từ bán dự án APEC Hải Dương còn bằng 16,3% con số cùng kỳ, tương đương 15,8 tỷ đồng. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng cũng giảm 70% còn 4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn với 56% xuống 67,5 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX:IDJ) doanh thu thuần giảm 58% còn 97 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ bán dự án Diamond Park Lạng Sơn – chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 37,3% xuống 73,7 tỷ đồng. Doanh thu từ bán dự án APEC Hải Dương còn bằng 16,3% con số cùng kỳ, tương đương 15,8 tỷ đồng. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng cũng giảm 70% còn 4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn với 56% xuống 67,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận gần khoảng 52 tỷ đồng lãi chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư APEC Thái Nguyên, và theo đó doanh thu tài chính gấp 8,6 lần lên 54,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp gần 3,5 lần lên 3,5 tỷ đồng với phí lãi vay tăng từ 718 triệu đồng lên đến 3,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 80,3% xuống 3 tỷ đồng do chi phí bằng tiền khác giảm mạnh. Song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,3% lên gần 13 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 11,2% lên 3,9 tỷ đồng, song chi phí tài chính ở mức 10,4 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 70,8 tỷ đồng, tăng 7,2%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 57 tỷ đồng, tăng 8,1%. EPS 388 đồng, và cùng kỳ 716 đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần giảm 49% xuống 181,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 13,4% còn 71 tỷ đồng. EPS giảm 56,7% xuống 485 đồng.

Năm nay, Đầu tư IDJ Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.949,7 tỷ đồng, lãi trước thuế 541,7 tỷ đồng. Nửa đầu năm, với tổng doanh thu đạt 252 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 88,88 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 12,9% và 16,4% kế hoạch năm.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, Đầu tư IDJ Việt Nam có 4.533 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 31,2% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 63,3% với 2870,4 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho là 2.000,7 tỷ đồng, tăng 26,3% sau khi đơn vị tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang từ 1.431 tỷ đồng lên 1.649,4 tỷ đồng và phát sinh 277,5 tỷ đồng hàng hóa bất động sản trong nửa đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,8% lên 780,6 tỷ đồng, phần lớn do trả trước cho người bán tăng 53% lên 209,8 tỷ đồng và phải thu về cho vay ngắn hạn gấp 3 lần lên 145 tỷ đồng

Đầu tư IDJ Việt Nam đã tăng tiền gửi ngân hàng từ 32,9 tỷ đồng lên 52,3 tỷ đồng, theo đó tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 59% lên 52,5 tỷ đồng. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, và là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng OCB, BIDV và VPBank – hội sở chính kỳ hạn trên 3 tháng, tăng 73,5% lên 11,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 15% lên 81,6 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm 16% còn 271,8 tỷ đồng; trong đó riêng trái phiếu Ibond là 153,7 tỷ đồng, giảm 35,3%. Tổng nợ vay tài chính là 353,4 tỷ đồng, và giảm 10,4%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 286,8 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 1.470,3 tỷ đồng

nguồn: nguoidonghanh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button