TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

ITA hạch toán nhầm 1.300 tỷ tạm ứng cho Chủ tịch

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) mới vừa công bố bản sửa báo cáo tài chính hợp nhất quý II tại vì "báo cáo tài chính công bố ngày 29/7 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai".

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) mới vừa công bố bản sửa báo cáo tài chính hợp nhất quý II tại vì “báo cáo tài chính công bố ngày 29/7 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai”. Biến động lớn nhất giữa báo cáo mới và cũ đó là số tiền cũng như mục đích của doanh nghiệp này tạm ứng cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến (hay còn gọi là Maya Dangelas).

Theo báo cáo trước đó, ITA đã tạm ứng cho bà Yến 1.936 tỷ đồng để tham gia dự án ở Mỹ. Đây là khoản phát sinh đột biến, bởi những quý trước công ty cũng chi tiền cho khoản này nhưng mà số tiền chỉ vài chục tỷ đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo mới, khoản tạm ứng này chỉ còn 633 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với báo cáo trước đó, và mục đích là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/4 năm nay.

 

Với việc điều chỉnh khoản tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, cơ cấu tài sản của ITA có những thay đổi lớn sau khi hạch toán lại. Cụ thể, tài sản ngắn hạn của công ty giảm từ 7.599 tỷ đồng còn 6.263 tỷ đồng do khoản phải thu khác giảm tương ứng. Ngược lại, tài sản dài hạn của ITA tăng từ 5.546 tỷ đồng lên 6.982 tỷ đồng.

Các chỉ số khác của ITA không có nhiều biến động từ sau khi công bố báo cáo tài chính mới, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý II. Quý vừa rồi, đơn vị này đã ghi nhận doanh thu 310 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt được 72 tỷ đồng, tăng 104%.

 

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 762 triệu đồng lên 10 tỷ đồng nhờ lãi cổ tức, và thanh lý các khoản đầu tư. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng thì  không đáng kể. Chi phí quản lý giảm 62% xuống 13,2 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết đã không phát sinh lãi, lỗ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5 tỷ đồng và các hoạt động khác giảm lỗ từ 5 tỷ về 770 triệu đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ITA đạt được 116 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 18% đạt 381 tỷ đồng và lãi ròng tăng 80% đạt 132 tỷ đồng. Doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp lý giải lợi nhuận nửa từ đầu năm tăng chủ yếu nhờ vào doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng.

nguồn: nguoidonghanh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button