TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt chi 1.110 tỷ đồng mua cổ phiếu HPG, tạm lỗ gần 300 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý II, Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (HNX: TVC) ghi nhận doanh thu giảm mạnh 87% xuống 17 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng giảm 78% xuống 22 tỷ đồng do không phát sinh khoản lãi từ hợp tác đầu tư chứng khoán 49 tỷ như cùng kỳ năm trước và lãi đầu tư chứng khoán kinh doanh giảm từ 43,4 tỷ đồng về 637 triệu đồng.

tvc-quyii-4937-1659509001.png

Đơn vị: tỷ đồng

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý không đáng kể nhưng chi phí tài chính tăng mạnh từ 32 tỷ lên 305 tỷ đồng đã khiến tập đoàn lỗ ròng 237 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng do trích lập dự phòng 271 tỷ đồng, quý II/2021 được hoàn nhập 5 tỷ đồng.

Tập đoàn lý giải thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh đã khiến hoạt động đầu tư chứng khoán không đạt kết quả như kỳ vọng, trong khi phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán lớn.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần giảm 61% xuống 94 tỷ đồng, lỗ ròng 226 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 202 tỷ đồng.

Tổng tài sản tập đoàn tính đến cuối quý II đạt 2.876 tỷ đồng, giảm hơn 1.033 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.720 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản và tăng thêm 30% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư chứng khoán 2.012 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với đầu năm và trích lập dự phòng 315 tỷ đồng.

Tập đoàn rót 1.110 tỷ đồng vào cổ phiếu HPG, gấp đôi đầu năm, tạm lỗ 296 tỷ đồng tính đến cuối quý II. FPT, MWG là các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo trong danh mục đầu tư.

tvc-dau-tu-4495-1659509001.png

Nguồn: TVC

Ngược lại, khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 1.985 tỷ đồng về 817 tỷ đồng, chủ yếu giảm trong phải thu về cho vay ngắn hạn 1.113 tỷ đồng xuống 269 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, Trí Việt giảm nợ vay ngắn hạn từ 932 tỷ đồng xuống 422 tỷ đồng và giảm nợ vay dài hạn từ 257 tỷ đồng về 229 tỷ đồng.

Theo Người Đồng Hành

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button