PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Tín hiệu suy thoái do đảo ngược đường cong lợi suất mạnh nhất trong vòng 40 năm qua ?

Tín hiệu suy thoái do đảo ngược đường cong lợi suất mạnh nhất trong vòng 40 năm qua ?

Tín hiệu suy thoái do đảo ngược đường cong lợi suất mạnh nhất trong vòng 40 năm qua ?

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về tín hiệu đường cong lợi suất đảo ngược là gì và ý nghĩa đối với nền kinh tế, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về mức độ đảo ngược đường cong lợi suất sẽ ảnh hưởng thế nào đến tính trầm trọng của suy thoái kinh tế.

Đọc lại tín hiệu đảo ngược đường cong lợi suất tại đây : https://phantichchungkhoan.net/duong-cong-loi-suat-dao-nguoc-chi-bao-som-nen-kinh-te-toan-cau-se-suy-thoai-trong-vong-2-nam-den/

Tóm tắt biểu đồ 

  • Không có đợt phát hành trái phiếu dài hạn 30 năm nào trong khoảng thời gian được đánh dấu màu vàng.
  • Mức đảo ngược kỳ hạn 10 năm đến 3 tháng là 64 điểm cơ bản, mức sâu nhất kể từ tháng 1 năm 2001.
  • Mức đảo ngược từ 30 năm đến 3 tháng là 57 điểm cơ bản, mức sâu nhất kể từ tháng 11 năm 2000.
  • Mức đảo ngược kỳ hạn 10 năm đến 2 năm là 71 điểm cơ bản, cao nhất kể từ tháng 10 năm 1981.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm/ 2 năm 

 

Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến ​​sự đảo chiều mạnh mẽ như vậy ngoại trừ ngay trước hoặc trong thời kỳ suy thoái.Lần này sẽ không có ngoại lệ và một cuộc suy thoái đang diễn ra và mức độ có thể nặng nhất kể từ những năm 80 của thế kỷ XX.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button