CỔ TỨC

(ACB) Ngân hàng TMCP Á Châu chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB ) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và tiền với ngày ĐKCC là 02/06/2023.

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB ) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và tiền với ngày ĐKCC là 02/06/2023.

 

 

 

I.     Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

– Ngày thanh toán: 12/06/2023

II.     Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

–  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn ACB, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 95 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (95*0,15) = 14,25 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A được nhận là 14 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ được phân phối cho Công đoàn ACB, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.

–Về công ty–

CNgân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đi vào hoạt động ngày 04 tháng 06 năm 1993. ACB hoạt động trên các lĩnh vực : Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối ,…

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

ACB đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 25,300 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button