CỔ TỨC

(BAF) CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) thì công ty sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với ngày ĐKCC là 20/05/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) thì công ty sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với ngày ĐKCC là 20/05/2024.

 

 

I/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu

–  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 68.425.600 cổ phiếu 

– Giá phát hành: 10,000 đồng/cổ phiếu 

– Tỷ lệ thực hiện: 1:0,476767 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, 1.000.000 quyền được mua 476.767 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 11/06/2024;

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 17/06/2024;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

+     Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho đối tượng khác theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp tục chào bán mà không phân phối hết, Hội đồng quản trị thực hiện huỷ bỏ số lượng cổ phiếu còn lại.

+     Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán.

–     Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 567 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là: (567:1) x 0,476767 = 270,32 cổ phiếu, làm tròn xuống còn: 270 cổ phiếu.

II/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 100:17 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 17 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

– Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 567 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (567 : 100) x 17 = 96,39 cổ phiếu làm tròn xuống còn 96 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,39 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

–Về công ty–

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (“BaF”) được thành lập vào năm 2017 là một trong các Công ty dẫn đầu về di truyền giống và chăn nuôi heo tại Việt Nam. Tân dụng ưu thế từ mảng cung ứng Nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi, BaF hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi Heo, chế biến và cung ưng thực phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng, hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình Feed – Farm – Food khép kín.

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

BAF đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 28,400 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button