CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Cập nhật BCTC quý 4/2023 sáng 19/1: Loạt CTCK, phân bón, thép dồn dập công bố, nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần

Chứng khoán KIS, Chứng khoán Kafi, DAP Vinachem, Sonadezi Giang Điền, … hiện đang là những doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong quý 4/2023.

BCTC quý 3/2023 ngày 21/10: Loạt công ty chứng khoán, BĐS, ngân hàng, bán

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2023 ngày 19/1:

Cập nhật BCTC quý 4/2023 sáng 19/1: Loạt CTCK, phân bón, thép dồn dập công bố, nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần - Ảnh 2.

FPT đã thông báo năm 2023 ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

Trong đó, Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) đã đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 31.449 tỷ đồng và 4.161 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22,1% và 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cập nhật BCTC quý 4/2023 sáng 19/1: Loạt CTCK, phân bón, thép dồn dập công bố, nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần - Ảnh 3.

SSI ước tính kết quả kinh doanh hợp nhất, Tổng doanh thu cả năm 2023 ước đạt khoảng 7.285 tỷ, tăng 11,8% so với 2022, hoàn thành 105% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 2.848 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chứng khoán VIX (VIX) cũng tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với 235,3 tỷ đồng lãi trước thuế, trong khi cùng kỳ lỗ 130 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2023, CTCK này lãi gần 1.200 tỷ đồng.

Chứng khoán KIS ghi nhận LNTT quý 4/2022 tăng trưởng 1.150% so với cùng kỳ năm trước lên mức 175 tỷ đồng.

Chứng khoán Kafi ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 đạt 169 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. LNTT  đạt hơn 75 tỷ đồng trong quý 4/2023, gấp gần 9 lần con số của cùng kỳ năm 2022.  Luỹ kế cả năm 2023, LNTT đạt 160 tỷ, tăng trưởng 531% so với năm trước.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 880 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2023, LNTT của Công ty đạt hơn 3.028 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch cả năm (kế hoạch 2.000 tỷ đồng) và gần như đi ngang so với năm trước.

Tính tới thời điểm hiện tại, TCBS là công ty chứng khoán báo lãi đậm nhất trong quý 4 cũng như cả năm 2023.

Trong khi loạt CTCK báo lợi nhuận tăng trưởng cao, Chứng khoán Everest báo LNTT quý 4 giảm 95%, Chứng khoán Asean giảm 14%, Chứng khoán CV lỗ 7 tỷ.

PGBank (PGB) đã bất ngờ báo lỗ trước hơn 4 tỷ đồng trong quý 4/2023. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này báo lỗ trong một quý.

Theo giải trình từ phía ngân hàng này, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khoản lỗ năm vừa rồi do giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương của Chính phủ, trong khi chi phí huy động chưa giảm do đỗ trễ và trưởng tín dụng của PGBank tập trung vào tháng cuối năm 2023. Ngoài ra PGBank chi trả thù lao cho công tác viên giới thiệu khách hàng vay để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng làm chi phí hoạt động tăng.

Ông lớn ngành phân bón DAP – Vinachem (DDV) đã ghi nhận doanh thu 835 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm, công ty này lãi gần 71 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ.

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) cũng ghi nhận LNTT quý 4 tăng 156% so với cùng kỳ và LNTT năm 2023 tăng 67% so với cùng kỳ.

Những doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2023:

Cập nhật BCTC quý 4/2023 sáng 19/1: Loạt CTCK, phân bón, thép dồn dập công bố, nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần - Ảnh 3.
Nguồn: Cafe F

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button