CỔ TỨC

(CMG) CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và bằng tiền, phát hành cổ phiếu tăng vốn

Theo thông báo mới nhất của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG1) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và bằng tiền, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu với ngày ĐKCC là 06/12/2023.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG1) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và bằng tiền, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu với ngày ĐKCC là 06/12/2023.

 

 

 

 

I/ Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 6% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới) 

– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.010 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm: 1.010*6/100=60,6 cổ phần cổ tức bằng cổ phiếu, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,6) sẽ bị hủy bỏ, số cổ phần cổ đông đó được nhận là 60 cổ phần.

II/ Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

– Ngày thanh toán:28/12/2023

III/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

– Tỷ lệ thực hiện: 1.000:202 (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 202 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.010 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1.010*20,2/100=204,02 cổ phần thưởng, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,02) sẽ bị hủy bỏ, số cổ phần cổ đông đó được nhận là 204 cổ phần.

 

–Về công ty–

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tiền thân là Trung tâm ADCOM thuộc Viện Công nghệ vi Điện tử, Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia thành lập năm 1991 với số vốn ban đầu 50 triệu đồng. Ngày 7/2/2007, CMC thực hiện cổ phần hóa chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tên giao dịch tiếng Anh là CMC Corporation với 13 cổ đông sáng lập là các lãnh đạo chủ chốt của công ty và của các công ty thành viên.

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

CMG đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 46,350 vnđ/cổ phiếu

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button