CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Còn hơn 117 ngàn tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 chưa được phân bổ

Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và bốn địa phương là 4 địa phương là Lạng Sơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk chưa việc thực hiện phân bổ vốn đầu tư công. Trên cả nước ta, hiện vẫn còn hơn 117.000 tỉ đồng vốn ngân sách nhà nước còn lại ở các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án.

Năm nay, TPHCM đã đặt mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95%. Trong ảnh: Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: Lê Vũ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến hết ngày 17-2, vẫn còn 117.313 tỉ đồng vốn ngân sách nhà nước còn lại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án, bằng 15,8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong số này, vốn ngân sách trung ương là 63.697 tỉ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 53.615 tỉ đồng, theo TTXVN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn cho biết, việc chậm trễ là do công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị giao kế hoạch hàng năm của nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn thiếu chủ động.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 33 bộ, cơ quan trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương; trong đó có Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chưa thực hiện phân bổ (0%) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023.

Có 19 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn ngân sách địa phương; trong đó có 4 địa phương là Lạng Sơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk chưa thực hiện phân bổ (0%) chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng quy định.

Về ngân sách trung ương, một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; dự án quá thời gian bố trí vốn, dự án sử dụng vốn ODA cũng như vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài chưa hoàn thành thủ tục ký hiệp định vay, chưa được ký thỏa thuận vay với nhà tài trợ hoặc đang lấy ý kiến nhà tài trợ nhằm để hoàn thiện thủ tục sử dụng vốn dự án.

Đối với vốn ngân sách địa phương, các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, nguồn chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất chưa giao hết do vướng mắc liên quan đến đất đai, địa chính.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cho biết, 56 bộ, cơ quan trung ương, địa phương vẫn còn tình trạng phân bổ vốn cho dự án bố trí vốn quá thời gian quy định, phân bổ cho một số dự án chưa đủ điều kiện giải ngân như dự án khởi công mới chưa có quyết định đầu tư; dự án chuẩn bị đầu tư chưa có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư. Những trường hợp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị điều chỉnh lại phương án phân bổ.

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao; bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm.

Nguồn: thesaigontimes

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button