CỔ TỨC

(DSC) CTCP Chứng khoán DSC thực hiện quyền mua 1:1

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán DSC (UpCom: DSC) thì công ty sẽ thực hiện quyền mua chứng khoán tỷ lệ 1:1 với ngày ĐKCC là 01/06/2023.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán DSC (UpCom: DSC) thì công ty sẽ thực hiện quyền mua chứng khoán tỷ lệ 1:1 với ngày ĐKCC là 01/06/2023.

Lý do mục đích: Thực hiện quyền mua chứng khoán

– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu

– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không áp dụng nguyên tắc làm tròn do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ.

Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp xử lý, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư khác trong trường hợp này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 200 cổ phần. Với tỷ lệ 1:1, cổ đông A sẽ có 200 quyền mua và được mua 200 cổ phiếu mới.

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 21/06/2023;
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 28/06/2023;
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

–Thông tin về công ty–

Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) là công ty chứng khoán đầu tiên tại Miền Trung được thành lập vào năm 2006. DSC cung cấp đủ các dịch vụ: Môi giới chứng khoán, Giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán, và tư vấn đầu tư chứng khoán. DSC được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 01/2018.,…

Các chỉ số tài chính của công ty :DSC đang giao dịch trên sàn UpCom quanh mức giá 26,600 vnd/cp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button