CỔ TỨC

(HHV) CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 4:1

Theo thông báo mới nhất của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 4:1 với ngày ĐKCC là 29/11/2023.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 4:1 với ngày ĐKCC là 29/11/2023.

 

 

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

–  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 82.337.587 cổ phiếu

–  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

–  Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 4 quyền được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 20/12/2023

+  Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần. Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ 3.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

– Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được mua là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 12 cổ phiếu.

– Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do các nhà đầu tư được quyền mua không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được xử lý như sau:

+ Hội đồng quản trị chào bán cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến cho (các) nhà đầu tư với giá bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, giá và các điều kiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Việc lựa chọn đối tượng được mua và phân phối cổ phiếu không cháo bán hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HHV không vượt quá 49%.

+ Số cổ phiếu được phân phối trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh theo số cổ phiếu phát hành thành công.

–Về công ty–

Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tiền thân là “Xưởng Thống Nhất” trực thuộc Ban Xây Dựng 67. Đến ngày 02/01/2014, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngày 24/11/2015, cổ phiếu của công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCOM với mã HHV. Ngành nghề kinh doanh: quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân và các tuyến quốc lộ được bàn giao; kinh doanh vận tải hành khách.

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

HHV đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 15,250 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button