CỔ TỨC

(IJC) CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 100:50

Theo thông báo mới nhất của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 100:50 với ngày ĐKCC là 27/02/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 100:50 với ngày ĐKCC là 27/02/2024.

 

 

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

–  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 125.916.254 cổ phiếu

– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 100 quyền được mua 50 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 20/03/2024;

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 25/03/2024;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày thực hiện quyền, cổ đông A có 19 cổ phiếu sẽ được nhận 19 quyền mua, tương ứng với việc được mua 9,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được quyền mua là 9 cổ phiếu, phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) là số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm), với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu.

–Về công ty–

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) được thành lập vào năm 2007. Hoạt động kinh doanh chính là khai thác và quản lý thu phí giao thông, và đầu tư kinh doanh bất động sản. IJC hiện đang thực hiện thu phí giao thông trên tuyến Quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia đầu tư phát triển và kinh doanh bất động sản với các dự án như Khu biệt thự Sunflower, Chung cư IJC Aroma..…

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

IJC đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 15,050 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button