TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Kết luận thanh tra về xăng dầu: Chuyển hồ sơ liên quan 3 doanh nghiệp sang Bộ Công an

(CAO) Thanh tra Chính phủ đã vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ nêu nhiều vi phạm của Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp đầu mối trong quản lý, kinh doanh mặt hàng này.

Bộ Công thương thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý lỏng lẻo

Thanh tra Chính phủ đã cho biết, hơn 5 năm Bộ Công Thương đã cấp 37 giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu (không gồm 4 giấy phép kinh doanh xăng dầu hàng không) và 347 giấy phép làm thương nhân phân phối bán lẻ.

Một trong những điều kiện để được cấp phép doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, theo Nghị định 83/2014, đó là phải có kho, bể xăng dầu hoặc thuê từ đơn vị khác từ 5 năm trở lên. Việc này dẫn đến thực tế, doanh nghiệp, thương nhân phân phối thuê kho theo mùa vụ để được cấp giấy phép. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới vi phạm cấp phép của Bộ Công Thương, theo kết luận thanh tra.

Thực tế, sau khi được cấp phép nhiều thương nhân đầu mối đã không đảm bảo được hệ thống phân phối xăng dầu. Nhiều hợp đồng thuê kho, bể chứa không phát sinh gửi hàng, thanh lý hợp đồng… ảnh hưởng tới nguồn cung của thị trường.

“Bộ Công Thương đã thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý lỏng lẻo và không kịp thời phát hiện các vi phạm trong duy trì điều kiện kho, bể chứa và hệ thống phân phối,” kết luận thanh tra nêu.

Nguồn: tham khảo

Nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ngoài ra, việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng tồn tại nhiều bất cập. Theo kết quả thanh tra, cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn đùn đẩy trách nhiệm; thiếu quy định, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương) trong việc quản lý quỹ, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định pháp luật đối với quỹ.

Chuyển hồ sơ 3 vụ việc sang Bộ Công an

Cũng trong kết luận, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ 3 vụ việc sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Thứ nhất, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Thứ hai, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Thứ ba, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải thủy Hải Hà.

Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển thông tin, tài liệu sang Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số nội dung được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu.

Đó là hành vi vi phạm pháp luật trong góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hóa dầu Phước Khánh, phát hiện thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp.

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm.

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra quản lý xăng dầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền với những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Nguồn: congan

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button