CỔ TỨC

(BAB) Ngân hàng TMCP Bắc Á chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7.5%

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ là 7.5% với ngày ĐKCC là 12/01/2024.

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ là 7.5% với ngày ĐKCC là 12/01/2024.

 

 

 

 

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
 

– Tỷ lệ thực hiện: 7.5% (Người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận thêm 75 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết khi tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (nếu có) được thực hiện như sau:

+ Số cổ phiếu dự định phát hành mới nếu không được phân phối hết (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong trường hợp này sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á số cổ phiếu này.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.056 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được tính bằng 1.056 x 7,5% = 79,2 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 79 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,2 cổ phiếu) sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á.

–Về công ty–
Ngày 01/09/1994, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay tín dụng. Khách hàng mục tiêu của ngân hàng là các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp.

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

BAB đang giao dịch trên HNX quanh mức giá 13,200 vnđ/cổ phiếu

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button