CỔ TỨC

(KSB) CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Theo thông báo mới nhất của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 2:1 với ngày ĐKCC là 20/02/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 2:1 với ngày ĐKCC là 20/02/2024.

 

 

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 38.147.901 cổ phiếu

– Giá phát hành: 16.000 đồng/cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2024 đến ngày 18/03/2024;

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2024 đến ngày 20/03/2024;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). Số cổ phiếu này hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

–Về công ty–

Ngày 13/01/1993: Tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước – Công ty Khai thác Xuất khẩu Khoáng sản Sông Bé được thành lập. KSB đang sở hữu nhiều mỏ đá trữ lượng lớn như: mỏ Tân Mỹ, Phước Vĩnh tại Bình Dương, mỏ Thiện Tân 7 tại Đồng Nai… Một trong những mảng đầu tư khác của công ty chính là bất động sản Khu công nghiệp.

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

KSB đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 28,500 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button