CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Lịch chi trả cổ tức tuần 20/02-24/02/2023: Cổ tức bằng tiền cao nhất 15%

Tuần 20/02 – 24/02/2023 có 11 doanh nghiệp chi trả cổ tức, bao gồm các doanh nghiệp sau:

CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC)

CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP)

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF)

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD)

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP)

CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH)

CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (UPCoM: DPD)

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV)

CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A)

CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC)

CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (HOSE: SMB)

Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền cao nhất đạt tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận được 1,500 vnđ) là

  • TCTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) ngày GDKHQ là 23/02/2023 
  • CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi(UPCoM: APF) ngày GDKHQ là 23/02/2023
  • CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) ngày GDKHQ là 23/02/2023
  • CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) ngày GDKHQ là 21/02/2023

Chi tiết các doanh nghiệp trả cổ tức tuần đến như sau :

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button