CỔ TỨC

(MIG) Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ là 5% với ngày ĐKCC là 25/08/2023.

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ là 5% với ngày ĐKCC là 25/08/2023.

 

 

 

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

– Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn cơ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội quản lý.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.989 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:05, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là (1.989:100)*5 = 99,45 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 99 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,45 cổ phiếu, 0,45 cổ phiếu lẻ này chuyển cho Công đoàn Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội quản lý.

–Về công ty–

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (Tiền thân là Công ty CP Bảo hiểm Quân đội) được thành lập theo Quyết định số 871/BQP ngày 22/2/2007 của Quân uỷ Trung ương và Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của công ty chủ yếu là Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm các nghiệp vụ về bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm…

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

MIG đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 19,150 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button