CỔ PHIẾU TRUNG HẠN

Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB)- Cổ Phiếu Tốt Để Đầu Tư Trung Hạn

Danh mục cổ phiếu trung hạn không nên bỏ qua ACB

Phantichchungkhoan.net xin đưa ra một số nhận định về cổ phiếu của Ngân Hàng TMCP Á Châu như sau

1/ Phân tích cơ bản

Các chỉ số báo cáo tài chính anh chị có thể tham khảo

 

Kết quả kinh doanh Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN
Thu nhập lãi thuần 4,415,732 4,639,572 4,990,387 4,520,511
Chi phí hoạt động 1,763,715 1,965,297 1,592,538 2,254,497
Tổng TNTT 3,184,729 3,104,319 3,248,434 2,615,599
Tổng LNST 2,549,543 2,483,401 2,588,235 2,102,615
LNST của CĐ Ngân hàng mẹ 2,549,543 2,483,401 2,588,235 2,102,615
Cân đối kế toán Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN
Tổng tài sản 444,530,104 449,514,732 471,275,438 479,308,753
– Tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD 31,671,245 27,746,394 28,988,545 28,675,646
– Cho vay khách hàng 308,528,625 320,754,992 336,827,639 330,911,258
Nợ phải trả 409,081,941 411,585,397 430,895,193 436,825,317
– Tiền gửi và vay các TCTD 23,875,242 20,335,604 27,085,956 20,324,174
– Tiền gửi của khách hàng 353,195,838 352,217,653 358,474,148 365,770,473
Vốn và các quỹ 35,448,163 37,929,335 40,380,245 42,483,436
– Vốn của TCTD 21,887,364 21,887,364 21,887,364 27,291,260
– Lợi nhuận chưa phân phối 7,819,040 10,302,116 12,740,351 9,439,070
Chỉ số tài chính Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN
EPS của 4 quý gần nhất 4,192.00 4,419.00 4,621.00 4,191.00
BVPS cơ bản 16,399.00 17,547.00 14,945.00 15,723.00
P/E cơ bản 6.70 7.53 7.73 7.53
ROEA 7.46 6.77 6.61 5.07
ROAA 0.59 0.56 0.56 0.44

Nhìn chung các chỉ số cơ bản vẫn đảm bảo tín hiệu tốt để nắm giữ ACB

2/ Phân tích kĩ thuật

  • Trendline giảm bị phá vỡ và back test thành công
  • Vùng Sideway bị break out thành công
  • Chỉ số dòng tiền tăng mạnh
  • Giá ở vùng giá trị EMA 10.EMA 20

Như vậy có thể thấy các chỉ báo kĩ thuật cũng đa số ủng hộ cho việc mua cổ phiếu ACB từ lúc này

                                                                                                                                                    Nguyễn Vũ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button