CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nhiều khó khăn trong thu ngân sách năm 2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự báo năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước được dự báo khó khăn sẽ nhiều hơn thuận lợi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tài chính là rất nặng nề với dự toán thu ngân sách nhà nước là 1,7 triệu tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách nhà nước là 2,1 triệu tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước là 399,4 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3,6% GDP.

Do vậy, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ lạm phát, siết chặt kỷ cương kỷ luật trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quyết liệt thực hiện thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, ngành tài chính tiếp tục triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Chính phủ với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ với mục tiêu tiến tới tài chính số.

Ngành thuế, hải quan tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; đồng thời tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Người dân nộp thuế tại Ngân hàng Vietcombank. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng chính sách pháp luật về thuế để bảo đảm công bằng, chú trọng hiệu quả thu thuế.

Đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát tình hình thực tế, để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; đồng thời tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Tính tới hết 25/12/2023, thu ngân sách nhà nước đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, tăng 72,7 nghìn tỷ đồng (tăng 4,5%) so với dự toán.

 Nguồn: Cafe F

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button