CỔ TỨC

(PC1) CTCP Tập Đoàn PC1 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Theo thông báo mới nhất của CTCP Tập Đoàn PC1 (HOSE: PC1) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 với ngày ĐKCC là 02/11/2022.

 

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

– Tỷ lệ thực hiện: 15% tương đương tỷ lệ 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.
Công ty Cổ phần Tập Đoàn PC1 được thành lập vào ngày 2/3/1963. Từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần xây lắp điện I (PCC1) hiện nay mở rộng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ. Các lĩnh vực kinh doanh bao gồm : Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

Các chỉ số tài chính của công ty :

PC1 đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 24,450 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button