CỔ TỨC

(PET) Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE : PET) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% với ngày ĐKCC là 19/01/2023.

 

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

 

– Tỷ lệ thực hiện:  10%, tương đương tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới) 

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu PET. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương đương là 95 x 10% = 9,50 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ tiến hành hủy bỏ.

 

Tháng 06/1996, thành lập Công Ty Dịch vụ – Du lịch Dầu khí theo Quyết định số 284/BT của Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ. Năm 2007, cổ phiếu công ty chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Năm 2017, Petrosetco tiếp tục mở rộng thành công ra thị trường ngoài ngành trong các lĩnh vực: Dịch vụ Phân phối Thiết bị điện tử, Dịch vụ Cung ứng và Hậu cần, Dịch vụ Đời sống.

Các chỉ số tài chính của công ty :

PET  đang giao dịch trên sàn HOSE quanh mức giá 19,750 vnđ/cp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button