CỔ TỨC

(PVC) Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 1.8%

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (HNX:PVC) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ là 1.8% với ngày ĐKCC là 15/11/2023.

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (HNX:PVC) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ là 1.8% với ngày ĐKCC là 15/11/2023.

 

 

 

 

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông

 

– Tỷ lệ cổ tức bằng tiền : 1.8%/ cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 180 đồng);

– Ngày thanh toán: 11/12/2023

 

–Về công ty–

Nằm trong mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hoàn chỉnh, ngày 8/3/1990, Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) tiền thân của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) được thành lập với mục tiêu sản xuất dung dịch khoan/hóa phẩm dầu khí trong nước, thay thế hàng nhập khẩu. Hiện nay, ngoài lĩnh vực chủ đạo, cốt lõi là dịch vụ hóa kỹ thuật/dịch vụ dung dịch khoan, PVChem đã phát triển đồng đều trên cả ba lĩnh vực Dịch vụ – Kinh doanh – Sản xuất; cung cấp dịch vụ, sản phẩm từ khâu đầu – tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến khâu sau – lọc, hoá dầu và các ngành công nghiệp khác với mạng lưới khách hàng trong nước và quốc tế.

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

PVC đang giao dịch trên HNX quanh mức giá 14,800 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button