CỔ TỨC

(PVS) Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 7%

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX:PVS) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ là 7% với ngày ĐKCC là 27/10/2023.

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX:PVS) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ là 7% với ngày ĐKCC là 27/10/2023.

 

 

 

 

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông

 

– Tỷ lệ cổ tức bằng tiền : 7%/ cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng);

– Ngày thanh toán: 29/11/2023

 

–Về công ty–

Ngày 09/2/1993, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam là: Công ty Địa vật lý và Công ty Dịch vụ dầu khí. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ phục vụ hoạt động khảo sát địa vật lý, địa chất công trình; dịch vụ quản lý khai thác các tàu chứa dầu…

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

PVS đang giao dịch trên HNX quanh mức giá 38,500 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button