CỔ TỨC

(SZC) CTCP Sonadezi Châu Đức thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 02:01

Theo thông báo mới nhất của CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 02:01 với ngày ĐKCC là 08/01/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 02:01 với ngày ĐKCC là 08/01/2024.

 

 

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 59.999.980 cổ phiếu
– Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu 

– Tỷ lệ thực hiện: 02:01 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 06 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 31/01/2024;

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 20/02/2024;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:
+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 và sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

+ Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc thực hiện xử lý số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 21 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được mua thêm trong đợt chào bán này là: (21 x 1):2 = 10,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 10 cổ phiếu.

–Về công ty–

Ngày 26/06/2007, tiền thân là Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Sonadezi được thành lập. Năm 2018, niêm yết trên thị trường Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Đến năm 2019, giao dịch trên HOSE. Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức là một công ty nhỏ trong ngành bất động sản ở Việt Nam. Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm Đầu tư và phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư,.. 

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

SZC đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 44,900 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button