CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Thị trường 13/05: Phân hóa mạnh trong từng nhóm ngành, cổ phiếu Penny hút dòng tiền

Đóng phiên hôm nay, ngày 13/05, VN-Index giảm 4.52 điểm, chốt ở mốc 1,240.18 điểm, tương ứng với mức giảm là 0.36%. Toàn thị trường ghi nhận 394 mã tăng giá (36 mã tăng trần) và 342 mã giảm giá (14 mã giảm sàn).Thanh khoản thị trường ở mức 19,677.14 tỷ đồng trên cả tam sàn.

VN-Index giảm điểm. Ảnh:Trading View

HNX-INDEX

 • Đóng phiên hôm nay, HNX-INDEX tăng 0.68 điểm, chốt ở 236.36 điểm và tương ứng với mức tăng là 0.29%
 • Với 105 (12) mã tăng, 65 mã tham chiếu và 69(4) mã giảm giá

UPCOM

 • UPCOM phiên hôm nay, giảm 0.24 điểm, chốt ở 91.48 điểm và tương ứng với mức giảm là 0.27%
 • Với 146 (12) mã tăng, 81 mã tham chiếu và 125 (7) mã giảm giá

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

 • Đóng phiên hôm nay, VN30F1M giảm 4.4 điểm, chốt ở 1266.0 điểm và tương ứng với mức giảm là 0.35%

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index

 • Cổ phiếu đóng góp tăng nhiều nhất đó là: VPB +0.593
 • Theo sau đó là: GVR +0.3487, VJC +0.2574, HVN +0.1657, HAG +0.1347, REE +0.1021, NVL +0.0974, GEX +0.085, DHG +0.082, BAF +0.0734
 • Cổ phiếu gây ảnh hưởng giảm nhiều nhất đó là: VCB -1.3605
 • Theo sau đó là: CTG -0.7108, BID -0.6255, FPT -0.4002, VNM -0.3543, HPG -0.3534, HDB -0.3157, VHM -0.2657, SAB -0.2185, MWG -0.2134

Cổ phiếu điểm nhấn hôm nay

VN30

 • VN30-Index phiên hôm nay giảm 4.94 điểm.
 • Chốt phiên ở mức 1,272.53 điểm
 • Kết phiên, sắc đỏ chiếm nhiều hơn trong rổ VN30. Ghi nhận 07 mã tăng giá4 mã tham chiếu19 mã giảm giá. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch ngày trước, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 7 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 17 ngàn tỷ đồng. Hôm nay khối ngoại bán ròng lượng lớn cổ phiếu, ghi nhận nhiều mã giảm như: HDB, CTG, BCM, STB, SAB, VRE, VCB, VNM, MWG,… quanh mức dưới 2%, ngược với xu hướng giảm ghi nhận vài mã tăng giá: VJC, VPB, GVR, POW, SHB, SSI, MBB tăng quanh mức 1-2%, 4 mã quay về giá tham chiếu ACB, MSN, SSB, VIC
 • Ghi nhận một vài mã tăng giá: VJC +1.63%, VPB +1.62%, GVR +1.11%, POW +0.46%, SHB +0.43%, SSI +0.42%, MBB +0.22%
 • Sắc đỏ áp đảo các mã sau: HDB -1.90%, CTG -1.67%, BCM -1.40%, STB -1.27%, SAB -1.22%, VRE -1.11%, VCB -1.09%, VNM -1.05%, MWG -1.02%,…
Rổ VN30 sắc đỏ chiếm ưu thế

Nhóm cổ phiếu chứng khoán

 • Nhóm cổ phiếu chứng khoán có một phiên tăng tốt ngày hôm nay khi có khá nhiều mã tăng, dẫn đầu là APS tăng trần 8.77%, DSC +7.08%, theo sau đó là: HBC, WSS, MBS, VIG, VDS, AGR, SSI, ORS, VCL,… tăng dưới 4%. Một vài mã quay về giá tham chiếu như:  PSI, SHS, VFS, VIX, VND,... Ngược với xu hướng tăng, thì BVS ghi nhận giảm nhiều nhất -2.50%, theo sau là các mã giảm: TCI, APG, HBS, TVS, TVB, HCM, CTS,… giảm quanh mức 1-3%.
 • Về cổ phiếu tăng giá, ghi nhận các mã sau: APS +8.77%, DSC +7.08%, HBC +3.22%, WSS +1.79%, MBS +1.40%, VIG +1.39%, VDS +1.28%, AGR +1.06%, SSI +0.42%, ORS +0.34%, VCL +0.31%,…
 • Ghi nhận các mã giảm: BVS -2.50%, TCI -1.90%, APG -1.37%, HBS -1.25%, TVS -1.04%, TVB -0.86%, HCM -0.70%, CTS -0.38%,…
Cổ phiếu nhóm chứng khoán phân hóa cao giữa các mã

Nhóm cổ phiếu bất động sản – xây dựng

 • Nhóm cổ phiếu bất động sản – xây dựng có một phiên tăng mạnh mẽ trong ngày hôm nay khi có nhiều mã tăng trần: IDJ +9.80%, S99 +9.48%, DRH +6.95%, EVG +6.90%, HQC +6.75%. Tiếp theo sau xu hướng tăng là các cổ phiếu: ITA, LDG, HPX, BCR, HBC, C69, G36, NTL,…tăng quanh mức 1-5%. Nhìn chung biên độ tăng của các cổ phiếu trong nhóm này tương đối tích cực. Ngược với xu hướng tăng, thì QCG dẫn đầu danh sách giảm khi giảm sàn 6.73%, còn AGG, IDC, LCG, MST, VIC thì quay về mã tham chiếu.
 • Ghi nhận các mã giảm: TCH -2.15%, IJC -1.78%, CTD -1.76%, BCM -1.40%, LHG -1.16%, VRE -1.11%, SIP -1.03%, VC3 -1.02%, NBB -1.01%, NDN -0.99%,…
 • Về cổ phiếu tăng giá, ghi nhận các mã sau: IDJ +9.80%, S99 +9.48%, DRH +6.95%, EVG +6.90%, HQC +6.75%, ITA +4.41%, LDG +4.12%, HPX +3.74%, BCR +3.45%, HBC +3.22%, C69 +3.03%, G36 +2.90%, NTL +2.79%,…
Cổ phiếu ngành bất động sản-xây dựng tăng tốt

Cổ phiếu ngành thực phẩm-đồ uống

 • Nhóm cổ phiếu thực phẩm-đồ uống chỉ có 3 mã ghi nhận giảm nhẹ là VNM -1.05%, LSS -0.46%, QNS -0.41%, còn các mã KDC, MSN, NAF, SBT quay về giá tham chiếu.
 • Ngược với xu hướng giảm thì có các mã được ghi nhận tăng tốt với giá: BAF tăng trần 6.99%, PAN +4.02%, HAG +3.79%, DBC +1.63%, HSL +0.56%,…
Nhóm cổ phiếu thực phẩm – đồ uống

Cổ phiếu nhóm hóa chất

 • Trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu hóa chất có dấu hiệu tích cực khi có khá nhiều mã tăng tốt, dẫn đầu danh sách tăng có APH tăng trần 6.95%, tiếp theo sau đà tăng có các mã sau: LAS, AAA, BFC, DRI, BMP, GVR, NHH, DRC,…tăng quanh mức 1-4%. DPR quay về mức giá mở cửa khi đóng phiên, các cổ phiếu còn lại đều chìm trong vùng đỏ và giảm giá đi xuống. Dẫn đầu danh sách giảm là PAT cổ phiếu này đóng phiên mất 2.29% và chốt giá mức 94.000 đồng/cp. Chưa dừng lại ở đó, một vài mã như PHR, DPM, CSV, PLC, DGC, ADS, DCM, DDV,… cũng nằm trong tình trạng tiêu cực khi xác nhận đà giảm nhẹ quanh mức 1-3%.
 • Sắc đỏ áp đảo các mã sau: PAT -2.29%, PHR -1.52%, DPM -1.47%, CSV -1.27%, PLC -1.06%, DGC -0.97%, ADS -0.78%, DCM -0.72%, DDV -0.55%,…
 • Sắc xanh thể hiện ở các mã sau: APH +6.95%, LAS +3.37%, AAA +2.29%, BFC +2.07%, DRI +1.57%, BMP +1.21%, GVR +1.11%, NHH +0.86%, DRC +0.31%,…
Nhóm cổ phiếu hóa chất

Cổ phiếu ngành vận tải-cảng biển

 • Bên cạnh các nhóm ngành tăng giảm phân hóa đã đề cập ở trên, thì nhóm cổ phiếu hoá chất cũng có sự phân hóa rõ trong phiên hôm nay. Nhóm tăng mạnh có VOS tăng trần 6.98%, cuối phiên chốt giá mức giá lần lượt 13.800 đồng/cp. Theo sau có CSC, VJC, GSP, HVN, SKG,... các mã này cũng duy trì sắc xanh đến cuối phiên và ghi nhận tăng dưới 4%. VIP và VSC quay về giá tham chiếu khi kết phiên.
 • Các mã ghi nhận giảm giá: VTP -3.89%, ACV -2.83%, GMD -1.79%, HAH -1.65%, PVP -0.87%, PVT -0.67%,…
 • Các mã sau đây ghi nhận tăng: VOS tăng trần 6.98%, CSC +3.52%, VJC +1.63%, GSP +1.58%, HVN +1.48%, SKG +0.71%,...
Nhóm cổ phiếu vận tải-cảng biển

Cổ phiếu ngành bán lẻ

 • Nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ chỉ có ghi nhận mã HAX quay về giá tham chiếu ban đầu còn lại các mã điều ghi nhận dấu hiệu tiêu cực khi sắc đỏ bao phủ toàn nhóm.
 • Sắc đỏ bao phủ trên các mã sau: PNJ -0.31%, PET -0.60%, MWG -1.02%, DGW -1.32%, FRT -2.25%,…
Cổ phiếu ngành bán lẻ sắc đỏ bao phủ
Thống kê giao dịch NĐT NN
 • Kết thúc phiên hôm nay (13/05) khối ngoại bán ròng 1.073 tỷ đồng trên tổng 3 sàn.

Top khối ngoại mua ròng

Top khối ngoại bán ròng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button