CỔ TỨC

(VEA) Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 41.869%

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (Upcom:VEA) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ là 41.869% với ngày ĐKCC là 20/11/2023.

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (Upcom:VEA) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ là 41.869% với ngày ĐKCC là 20/11/2023.

 

 

 

 

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông

 

– Tỷ lệ cổ tức bằng tiền : 41.869%/ cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4,186.9 đồng);

– Ngày thanh toán: 20/12/2023

 

–Về công ty–

Sau những năm đầu của thời kì đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế quốc tế, ngày 12/05/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 153-HĐBT thành lập Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (nay là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam), tên viết tắt: VEAM, gồm 12 nhà máy cơ khí (7 nhà máy ở phía Bắc và 5 nhà máy ở phía Nam), với tổng số hơn 7 nghìn cán bộ công nhân viên và một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

VEA đang giao dịch trên Upcom quanh mức giá 38,200 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button