CỔ TỨC

(VTP) Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bằng tiền với ngày ĐKCC là 20/10/2022.

 

1. Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

– Thời gian thực hiện: 04/11/2022

2. Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 10.000:933 (Người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 933 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 600 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện là (600×933)/10.000 = 55,98 cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55 cổ phần, đối với 0,98 cổ phần sẽ bị hủy, ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), tiền thân là Trung tâm phát hành báo chí được thành lập năm 1997. Với nhiệm vụ ban đầu là phục vụ các cơ quan Quân đội trong Bộ Quốc phòng. Năm 2006, Bưu chính Viettel chuyển đổi từ mô hình hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập, với tên gọi Công ty TNHH Nhà nước MTV Bưu chính Viettel

Các chỉ số tài chính của công ty :

VTP đang giao dịch trên UpCom quanh mức giá 47,600 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button