PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Ý nghĩa ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng

Khi đọc tin về thị trường niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trái phiếu Hồ Chí Minh cũng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư có thể sẽ đọc được các thông báo về ngày Đại hội đồng cổ đông kèm theo đó chính là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng. Đây là hai mốc thời gian mà nhà đầu tư nên lưu ý. Lý do có hai ngày này là do cổ phiếu được mua đi bán lại thường xuyên trên thị trường cho nên tổ chức phát hành phải xác định những cổ đông hiện hữu, hoặc khái niệm thường được nhắc đến là chốt danh sách cổ đông cho mục đích hưởng quyền.

Xem thêm: Hệ số beta chứng khoán là gì? Cách tính hệ số beta trong chứng khoán

Ý nghĩa của hai ngày này được hiểu như thế nào?

Đầu tiên, cần làm rõ cách hiểu về quyền. Quyền cần được hiểu rộng hơn, không chỉ là quyền nhận cổ tức, mà còn có cả quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ hoặc là giá ưu đãi, quyền bỏ phiếu, quyền đóng góp ý kiến đối với những hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể những quyền này là gì sẽ được ghi rõ trong thông báo của công ty đó.

Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền chính là ngày mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được nhận các quyền trên. Theo quy định, Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông cho tổ chức phát hành. Với những giao dịch có thời hạn thanh toán T+3, nghĩa là với các giao dịch có thời hạn thanh toán là “3 ngày”, ở đây sẽ được hiểu là “3 ngày làm việc” (không tính  thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ), nhà đầu tư mua cổ phiếu 2 ngày trước ngày đăng ký sở hữu thì sẽ không có tên trong sổ cổ đông vì giao dịch chưa được thanh toán, do vậy sẽ không được hưởng quyền. Khi đó, ngày T+3, T+2, T+1 sẽ được công bố là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Tham khảo thêm: Book value per share (BVPS) là gì? Ý nghĩa quan trọng của BVPS nhà đầu tư cần biết

Tuỳ thuộc vào mục đích của việc chốt quyền, các nhà đầu tư sẽ được thông báo về việc điều chỉnh giảm giá cổ phiếu tương ứng với quyền mua cổ phiếu. Nếu là chốt quyền để trả cổ tức, thì nhà đầu tư cũng sẽ được thông báo về mức cổ tức được trả. Đi kèm với ngày giao dịch không hưởng quyền còn có ngày đăng ký cuối cùng nhằm để chốt danh sách cổ đông. Điều đó được hiểu là từ trước ngày này trở về trước, các  nhà đầu tư thực hiện giao dịch vẫn được ghi vào danh sách cổ đông để chốt quyền. Có một số nhà đầu tư thắc mắc: “Cổ đông cần giữ cổ phiếu bao lâu để có quyền nhận cổ tức?”. Nếu áp dụng theo quy định trên, chỉ cần cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt quyền, cổ đông đó đương nhiên sẽ được hưởng quyền lợi, không kể cổ đông đó đã giữ cổ phiếu từ lâu hay mới chỉ được ghi tên vào trước ngày chốt quyền.

Nguồn: tvsi

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button