CỔ TỨC

(BCG) CTCP Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Theo thông báo mới nhất của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 2:1 với ngày ĐKCC là 13/05/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 2:1 với ngày ĐKCC là 13/05/2024.

 

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

–  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 266,733,811 cổ phiếu 

– Giá phát hành: 10,000 đồng/cổ phiếu 

– Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 30/05/2024;

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 04/06/2024;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

+     Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
+     Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.115 cổ phiếu tại ngày chốt sanh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, số lượng cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm trong đợt chào bán này là: (1.115 x 1)/2 = 557,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 557 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy theo nguyên tắc làm tròn xuống.
+     Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

–Về công ty–

Được thành lập vào năm 2011, Bamboo Capital Group (BCG) hiện có hơn 10 công ty thành viên và công ty liên kết tại Việt Nam, kinh doanh trên các lĩnh vực như: Tư vấn, Quản lý quỹ, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Bất động sản, Sản xuất, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải, Khoáng sản, Dịch vụ và Du lịch.

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

BCG đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 8,330 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button