DOANH NGHIỆP

Lợi nhuận quý 1/2024 của nhiều doanh nghiệp đến từ đầu tư cổ phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo SMC cho biết, lợi nhuận quý 1 của SMC ghi nhận 215 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc bán cổ phiếu NKG .Nhờ lãi từ hoạt động tài chính, MHC lãi sau thuế hơn 6 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 36 tỷ.

CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2024 đạt 2.230 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 183 tỷ đồng, gấp 8,8 lần cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo SMC cho biết, chủ yếu lợi nhuận quý 1 của SMC đến từ khoản lợi nhuận từ thương vụ bán cổ phiếu NKG, ghi nhận 215 tỷ đồng. Còn mảng thương mại của Công ty vẫn gặp khó khăn vì ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản và phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Trước đó, SMC đã dành gần 90 tỷ đầu tư cổ phiếu NKG và đã bán sạch trong quý này. Hiện nay, SMC vẫn nắm giữ cổ phiếu các công ty thép khác là POM và TNS.

Bên cạnh đó, về khoản nợ 105 tỷ đồng của HBC, SMC đã ký văn bản thoả thuận về việc hoán đổi công nợ sang cổ phiếu. Cụ thể, SMC dự kiến nhận hơn 10 triệu cổ phiếu HBC với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cp.

photo-1714693025803

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) công bố BCTC quý 1 với doanh thu thuần đạt hơn 90 tỷ, tăng 398% và lãi gộp 63 tỷ, gấp 4,6 lần cùng kỳ. LNST đạt gần 159 tỷ, tăng 98%.

Bù trừ lỗ kinh doanh chứng khoán, TVC lãi từ mua bán chứng khoán hơn 60 tỷ đồng, ngoài ra, công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh gần 54 tỷ đồng. TVC cho biết, với sự hồi phục của thị trường chứng khoán, các cổ phiếu công ty nắm giữ tại cuối quý 1 đã tăng giá so với hồi cuối năm ngoái, do đó công ty đã hoàn nhập được các khoản dự phỏng giảm giá chứng khoán.

Hiện tại, TVC đang nắm giữ các cổ phiếu FPT, MWG, HPG, SSI, … So với hồi đầu năm, giá gốc đầu tư vào cổ phiếu của TVC đã giảm gần 340 tỷ đồng. Đáng chú ý, TVC giảm mạnh khoản đầu tư vào HPG, FPT và mua thêm MWG cũng như SSI.

photo-1714692438320

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) báo doanh thu thuần quý 1 chỉ đạt 14,5 tỷ đồng, giảm hơn 93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tương tự giảm hơn 93% đạt 7,2 tỷ đồng.

NDN lãi sau thuế 32,5 tỷ, giảm 69% so với quý 1/2023. Phần lớn lợi nhuận quý 1 của NDN đến từ lợi nhuận tài chính. Trong đó, phần lớn là lãi từ đầu tư chứng khoán hơn 27 tỷ đồng.

NDN hiện đang nắm giữ các cổ phiếu HPG, DGC, MWG, QTP, STB, …

photo-1714693553024

CTCP MHC (mã chứng khoán MHC) tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn với khoản lỗ gộp trong quý 1 hơn 271 triệu đồng. Nhờ lãi từ hoạt động tài chính, MHC lãi sau thuế hơn 6 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 36 tỷ.

Trong quý vừa rồi, MHC lãi từ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán gần 15 tỷ đồng, công ty dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 1,7 tỷ đồng.

photo-1714693904888

 

Ngọc Điệp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button