CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Bộ KH&ĐT đề xuất 2 nhóm giải pháp để đạt 95-100% giải ngân vốn đầu tư công

Trong báo cáo gửi Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về tình hình phân bổ, và giải ngân vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đề xuất 2 nhóm giải pháp nhằm triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại của năm và hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước. 

Trong báo cáo gửi Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về tình hình phân bổ, và giải ngân vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đề xuất 2 nhóm giải pháp nhằm triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại của năm và hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Lần thứ ba liên tiếp, giá thép trong nước tăng đến 880.000 đồng/tấn

Một là, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương tiến hành rà soát, cũng như hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, và  chính sách. Trong nhóm giải pháp này, Chính phủ đã phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong rà soát các quy định pháp luật.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, người đứng đầu các cơ quan trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm rà soát những quy định hiện hành về đầu tư công, chỉ ra những quy định bất cập trong thực tiễn triển khai.

Trên cơ sở đó, cơ quan được phân công sửa đổi, bổ sung ngay những quy định thuộc thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực, và  địa bàn được phân công phụ trách, quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Trong đó, các bộ, ngành, UBND phải tỉnh khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng gửi Bộ KH&ĐT trong tháng 9 này.

Tham khảo thêm: Tổng Hợp Cổ Phiếu Tốt Lướt Sóng Phiên 14/09

Đồng thời, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát các quy định pháp luật liên quan tới toàn bộ hoạt động đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nhưng vẫn phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Hai là, từ trung ương đến địa phương tổ chức phải triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong nhóm giải pháp này, Chính phủ đã phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong phạm vi được giao quản lý.

Thủ tướng đã giao mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm nay đạt 95 – 100% kế hoạch. Ảnh: MPI

Trong trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được Thủ tướng giao hoặc có nhu cầu cần bổ sung vốn, phải có văn bản đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn và gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp chung.

Đối với các nhiệm vụ, dự án được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp cần phải bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện các dự án ngay trong năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản đề xuất, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/09.

Chậm nhất là đến hết ngày 15/09, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Xem thêm: Có hay không nguy cơ vỡ nợ trái phiếu trong ngành bất động sản?

UBND các tỉnh, thành phố cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án và kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Theo Bộ KH&ĐT, tổng vốn ngân sách nhà nước năm nay đã được Quốc hội quyết nghị tại các nghị quyết của Quốc hội là hơn 526.105 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 222.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 304.106 tỷ đồng.

Nếu tính cả 16.000 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm nay thì tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của năm tương đương hơn 542.105 tỷ đồng.

8 tháng, tổng vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 507.998 tỷ đồng, đạt 93,7% kế hoạch được Thủ tướng giao. Trong đó, vốn trong nước đạt 93,4% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 98,8% kế hoạch.

Thủ tướng đã giao mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm nay đạt 95 – 100% kế hoạch; 100% vốn ngân sách địa phương phải được giải ngân và giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội được giao trong năm nay.

Nguồn: nguoidonghanh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button