KINH NGHIỆM ĐẦU TƯPHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Cách lọc cổ phiếu “khoẻ” bằng Exponential Moving Average (EMA)

Lọc cổ phiếu khoẻ trong hàng nghìn cổ phiếu trên thị trường luôn là bài toán đặt ra cho đa số nhà đầu tư mong muốn tối ưu hoá lợi nhuận trong ngắn và trung hạn. Chúng tôi xin gởi đến anh chị một phương pháp lọc cổ phiếu khoẻ giản bằng các đường EMA (Exponential Moving Average).

Lọc cổ phiếu “khoẻ” trong hàng nghìn cổ phiếu trên thị trường luôn là bài toán đặt ra cho đa số nhà đầu tư mong muốn tối ưu hoá lợi nhuận trong ngắn và trung hạn. Chúng tôi xin gởi đến anh chị một phương pháp lọc cổ phiếu “khoẻ” đơn giản bằng các đường EMA (Exponential Moving Average).

I/ EMA (Exponential Moving Average) là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) tương tự như Đường trung bình động đơn giản (SMA), đo hướng xu hướng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, trong khi SMA chỉ tính toán mức trung bình của dữ liệu giá thì EMA áp dụng nhiều trọng số hơn cho dữ liệu cập nhật hơn. Do cách tính toán độc đáo của nó, EMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn SMA tương ứng.

Biểu đồ: Đường trung bình động hàm mũ
  • Sử dụng các quy tắc tương tự áp dụng cho SMA khi diễn giải EMA. Hãy nhớ rằng EMA thường nhạy cảm hơn với biến động giá. Đây có thể là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó có thể giúp bạn xác định xu hướng sớm hơn SMA. Mặt khác, EMA có thể sẽ có nhiều thay đổi ngắn hạn hơn SMA tương ứng.
  • Sử dụng EMA để xác định hướng xu hướng và giao dịch theo hướng đó. Khi EMA tăng, bạn có thể cân nhắc mua khi giá giảm gần hoặc ngay dưới EMA. Khi EMA giảm, bạn có thể cân nhắc bán khi giá tăng lên hoặc ngay trên EMA.
  • Đường trung bình động cũng có thể chỉ ra các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đường EMA tăng có xu hướng hỗ trợ hành động giá, trong khi EMA giảm có xu hướng tạo ra lực cản đối với hành động giá. Điều này củng cố chiến lược mua khi giá gần đường EMA tăng và bán khi giá gần đường EMA giảm.
  • Tất cả các đường trung bình động, bao gồm cả EMA, không được thiết kế để xác định giao dịch ở đáy và đỉnh chính xác. Đường trung bình động có thể giúp bạn giao dịch theo hướng chung của một xu hướng nhưng có độ trễ ở điểm vào và ra. EMA có độ trễ ngắn hơn SMA trong cùng khoảng thời gian.

Bạn nên chú ý cách EMA sử dụng giá trị trước đó của EMA trong tính toán. Điều này có nghĩa là EMA bao gồm tất cả dữ liệu giá trong giá trị hiện tại của nó. Dữ liệu giá mới nhất có tác động lớn nhất đến Đường trung bình động và dữ liệu giá cũ nhất chỉ có tác động tối thiểu.

EMA = (K x (C – P)) + P

Trong đó: C = Giá hiện tại P = Các kỳ trước EMA (A SMA được sử dụng để tính toán kỳ đầu tiên) K = Hằng số làm mịn hàm mũ

Hằng số làm mịn K áp dụng trọng số thích hợp cho giá gần đây nhất. Nó sử dụng số khoảng thời gian được chỉ định trong đường trung bình động.

II/ Sử dụng cụm EMA 20/50/100/200 để lọc cổ phiếu “khoẻ”

Chúng ta sẽ chỉ chọn các cổ phiếu đã vượt thành công EMA200 để so sánh các cấp độ và phân thành 4 cấp thể hiện độ “khoẻ” của cổ phiếu như sau:

1/ Cấp 1: Cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh tiếp diễn

Đây là các cổ phiếu luôn luôn giữ trên đường EMA20, mức điều chỉnh sâu nhất ở đường trung bình động này và bật tăng trở lại.

2/ Cấp 2: Cổ phiếu có xu hướng tăng tiếp diễn

Đây là các cổ phiếu luôn luôn giữ trên đường EMA50, mức điều chỉnh sâu nhất ở đường trung bình động này và bật tăng trở lại.

3/ Cấp 3: Cổ phiếu có xu hướng tăng tiếp diễn, nhưng mức độ yếu

Đây là các cổ phiếu luôn luôn giữ trên đường EMA100, mức điều chỉnh sâu nhất ở đường trung bình động này và bật tăng trở lại

4/ Cấp 4: Cổ phiếu duy trì xu hướng tăng, nhưng mức độ yếu nhất

Đây là các cổ phiếu luôn luôn giữ trên đường EMA200, mức điều chỉnh sâu nhất ở đường trung bình động này và bật tăng trở lại.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button