DOANH NGHIỆP

Danh sách 76 mã bị HOSE cắt margin trong quý 3

Ngày 05/07/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã công bố danh sách cổ phiếu không được phép giao dịch kỹ quý trong quý 3/2023. Danh sách này gồm 76 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.
Danh sách các mã chứng khoán bị cắt margin trong quý 3/2023 và lý do
Nguồn: HOSE

Theo đó, có đến 68 cổ phiếu không đủ điều giao dịch ký quỹ trong quý 3/2023. Trong đó, 7 cổ phiếu AGM, TGG, TTB, HBC, IBC, TVB và HPX bị cắt margin bởi 2 nguyên nhân.

Ngoài ra, có 6 quỹ niêm yết đó là FUCTVGF3, FUCVREIT, FUEDCMID, FUEIP100, FUEKIVFS và FUEKIV30 không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3/2023, do là quỹ đầu tư đại chúng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá, căn cứ vào báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp. Mặt khác, 2 quỹ FUEFCV50, FUEMAVND cũng nằm trong danh sách bởi có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Nguồn: Vietstock

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button