KIẾN THỨCPHÂN TÍCH CƠ BẢN

Dòng tiền trong lĩnh vực chứng khoán ? Dòng tiền và Chỉ số dòng tiền?

Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào thì tiền là một trong những vấn đề thiết yếu và không thể thiếu khi hoạt đồng. Riêng đối với thị trường chứng khoán thì được biết đến là dòng tiền trong lĩnh vực chứng khoán. Dòng tiền chính là một giá trị trung bình được xác định trong thị trường chứng khoán. Tuy dòng tiền rất phổ biến trong lĩnh vực tài chính những không hẳn là ai cũng biết tới hết các nội dung và hiểu được dòng tiền như thế nào? Vì vậy dòng tiền trong lĩnh vực chứng khoán là gì? Dòng tiền và Chỉ số dòng tiền có nội dung thế nào?

Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào thì tiền là một trong những vấn đề thiết yếu và không thể thiếu khi hoạt đồng. Riêng đối với thị trường chứng khoán thì được biết đến là dòng tiền trong lĩnh vực chứng khoán. Dòng tiền chính là một giá trị trung bình được xác định trong thị trường chứng khoán. Tuy dòng tiền rất phổ biến trong lĩnh vực tài chính những không hẳn là ai cũng biết tới hết các nội dung và hiểu được dòng tiền như thế nào? Vì vậy dòng tiền trong lĩnh vực chứng khoán là gì? Dòng tiền và Chỉ số dòng tiền có nội dung thế nào? Hãy cũng Phân Tích Chứng Khoán tìm hiểu ngay sau đây nhé.

1. Dòng tiền trong lĩnh vực chứng khoán 

Dòng tiền được tính bằng trung bình giá cao, giá thấp và giá đóng cửa, nhân với khối lượng hàng ngày. Rồi so sánh kết quả đó với con số của ngày hôm trước cho các nhà giao dịch biết liệu dòng tiền là tích cực hay là tiêu cực cho ngày hiện tại. Dòng tiền dương cho thấy giá có khả năng sẽ tăng cao hơn, trong khi dòng tiền tiêu cực cho thấy giá sắp giảm.

Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy Dòng tiền được tính bằng cách tìm giá trị trung bình của giá đóng cửa, giá thấp và giá cao và nhân kết quả cho khối lượng hàng ngày. Hãy xem ví dụ dưới đây, trong đó dòng tiền âm giữa ngày đầu tiên và ngày thứ hai.

Ngày thứ nhất:

Giá đỉnh:  $ 65

Giá đáy:   $ 60

Giá đóng cửa giao dịch:  $ 63

Khối lượng giao dịch trong ngày:    500.000 cổ phiếu

500.000 × (($ 65 + $ 60 + $ 63)/3) = $ 31,333,333

Ngày thứ hai:

Giá đỉnh:  $ 66

Giá đáy:  $ 58

Giá đóng cửa giao dịch:   $ 65

Khối lượng giao dịch trong ngày:   300.000 cổ phiếu

300.000 ×(($ 66 + $ 58 + $ 65)/ 3) = $ 18,900,000

Dòng tiền tính giá thông thường sẽ nhân với khối lượng. Dòng tiền chính là thành phần cốt lõi của chỉ báo Chỉ số dòng tiền (MFI). Bản thân Dòng tiền không phải là một chỉ báo, mà nó là một hàm toán học được sử dụng để xây dựng các chỉ số khác. Dòng tiền là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sự chuyển động trong tương lai của giá cả dựa trên cung và cầu. Nó được sử dụng nhằm để tạo ra sự khác biệt giữa khối lượng giao dịch đô la tăng và giảm. Dòng tiền, cho dù là chảy vào hay chảy ra, cho biết cung hoặc cầu dư thừa hiện tại.

Các nhà giao dịch xác định liệu dòng tiền sẽ là tích cực hay tiêu cực trong thời điểm hiện tại bằng cách là so sánh giá trị hiện tại của dòng tiền với dòng tiền trước đó. Giả sử là các nhà giao dịch tăng là do người mua thúc đẩy và các nhà giao dịch theo xu hướng giảm do người bán thúc đẩy, thì sự khác biệt dương giữa khối lượng đô la tăng và khối lượng đô la giảm tương đương lượng cầu dư thừa. Dòng tiền chính là một hàm toán học được các nhà đầu tư sử dụng để dự đoán sự thay đổi theo mặt cắt ngang trong lợi nhuận trong tương lai.Dao động dòng tiền Chaikin đó là một chỉ báo dòng tiền phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư.Từ quan điểm toàn cầu, dòng tiền giúp có thể hiểu được rủi ro và phần thưởng liên quan đến đầu tư cổ phiếu toàn cầu.

Từ những định nghĩa về dòng tiền được nêu ra thì tác giả đã rút ra được một số đặc điểm của dòng tiền như sau:

Khi mà một giao dịch xảy ra ở mức giá cao hơn giao dịch trước đó, khoản chênh lệch được coi là dòng tiền dương. Mặt khác, dòng tiền âm diễn ra khi mà các lần mua tiếp theo ở mức giá thấp hơn lần mua trước.

Khi mà cổ phiếu được mua ở cùng mức giá với cổ phiếu trước đó, giao dịch không đóng góp vào dòng tiền. Dòng tiền cũng có thể được xác định dựa vào khối lượng giao dịch nhân với giá giao dịch (khối lượng đô la), trong đó dòng tiền được xem là dương nếu giao dịch diễn ra trên đà tăng và âm khi mà giao dịch tiếp theo được mua trên một xu hướng giảm.

Dòng tiền dương xảy ra khi  các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu, có nghĩa rằng nhiều cổ phiếu được mua vào ngày đó theo xu hướng tăng hơn là xu hướng giảm. Sự đảo chiều giá đang được chờ xử lý xảy ra nếu dòng tiền âm xảy ra khi giá cổ phiếu đang tăng. Các nhà đầu tư đã dựa vào dòng tiền như một chỉ báo về lợi nhuận trong tương lai. Nó dựa trên tiền đề  khối lượng giao dịch thường được coi là yếu tố dẫn dắt giá cả; do đó, xác định các cơ hội giao dịch sớm.

2. Dòng tiền và Chỉ số dòng tiền:

Dòng tiền dương chỉ xảy ra khi cổ phiếu được mua ở mức giá cao hơn (giá tăng). Dòng tiền âm sẽ xảy ra khi giao dịch tiếp theo được mua ở mức giá thấp hơn (giảm giá). Nếu mà nhiều cổ phiếu được mua trong suốt cả ngày trên xu hướng tăng hơn so với xu hướng giảm, dòng tiền ròng sẽ tích cực vì nhiều nhà đầu tư sẽ sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu hơn. Nếu mà dòng tiền âm khi giá cổ phiếu tăng, điều này có thể cho thấy giá đang chờ xử lý đảo chiều. Nhà đầu tư theo dõi dòng tiền vì khối lượng giao dịch thường được coi là yếu tố dẫn dắt giá, điều này có thể sẽ giúp xác định các cơ hội giao dịch sớm.

Nhiều nhà giao dịch đã sử dụng công cụ dao động dòng tiền Chaikin khi họ muốn kết hợp dòng tiền vào các quyết định giao dịch của họ. Chỉ báo do Marc Chaikin tạo ra, tạo ra giá trị cho áp lực mua và bán giống như là các chỉ báo dòng tiền khác nhưng cũng sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ để mà xác định động lượng theo cách tương tự như chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD ).

Các nhà giao dịch cũng hay sử dụng chỉ số dòng tiền (MFI) khi họ muốn phân tích giá và khối lượng. Chỉ báo này sẽ chia dòng tiền dương ròng cho dòng tiền âm ròng và vẽ biểu đồ giá trị dưới dạng đường mà các nhà giao dịch có thể so sánh với giá của một chứng khoán để xác định mức quá mua và quá bán. Nếu chỉ báo trên 80, giá được coi là mua quá mức. Giá trị dưới 20 cho biết điều kiện bán quá mức. Các chỉ báo kỹ thuật khác nên được sử dụng cùng với các chỉ báo dòng tiền để cải thiện hiệu quả của chúng và giảm các tín hiệu giao dịch sai lệch

Bộ dao động dòng tiền Chaikin thường được các nhà giao dịch sử dụng để đưa ra các quyết định về điểm vào và điểm ra nhạy bén hơn. Chỉ báo được phát triển bởi Marc Chaikin và sử dụng cả khối lượng và giá đóng cửa để đưa ra bức tranh rõ ràng về biến động giá. Cũng như các chỉ báo dòng tiền khác, bộ dao động dòng tiền Chaikin tạo ra các giá trị cho áp lực mua và bán. Tuy nhiên, điều làm cho chỉ báo nổi bật là nó cũng xác định động lượng bằng cách sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ.

Khái niệm này tương tự như Đường trung bình động Hội tụ (MACD) được sử dụng bởi các chỉ báo khác để đánh giá động lượng. Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một chỉ số khác thường được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích giá giao dịch và khối lượng giao dịch nhằm xác định mức mua và bán quá mức (mua và bán quá mức). Giá trị từ 80 trở lên thường biểu thị giá quá mua. Điều kiện bán quá mức được biểu thị bằng giá trị từ 20 trở xuống. Các chỉ báo dòng tiền được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để giảm thiểu các tín hiệu giao dịch sai lệch.

Dòng tiền toàn cầu

Dòng tiền toàn cầu được sử dụng để hiểu những rủi ro và phần thưởng của việc đầu tư cổ phiếu toàn cầu. Đó là bởi vì rủi ro và phần thưởng là yếu tố của cung và cầu. Thị trường chứng khoán không sôi động ở thị trường chứng khoán Châu Âu trong suốt những năm 1980. Thay vào đó, chúng tăng lên đáng kể vì các quỹ hưu trí từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang đổ tiền vào chúng. Vào thời điểm đó, các quỹ hưu trí đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng cách thâm nhập thị trường nước ngoài. Do đó, các nhà giao dịch có thể giao dịch tiền và các tài sản khác giữa các thị trường trên toàn cầu liên quan đến rủi ro. Rủi ro ở đây có nghĩa là khả năng không xác định được giá định giá của một khoản đầu tư trong tương lai. Ý tưởng không phải là mua một chứng khoán với giá thấp mà còn để giá của nó được nâng cao. Hiểu được rủi ro và lợi nhuận của các khoản đầu tư toàn cầu đòi hỏi kiến ​​thức về dòng tiền, thước đo mức độ hấp dẫn của thị trường và tính thanh khoản.

3. Các động lực của dòng tiền:

Một số yếu tố có thể giải thích tại sao tiền lại chảy theo cách nó hoạt động. Các yếu tố như sau:

– Nhân khẩu học

Sự phân bố theo độ tuổi của dân số của một quốc gia ảnh hưởng đến số lượng và hình thức đầu tư vào một quốc gia. Những người lớn tuổi có xu hướng đầu tư vào việc xây dựng lương hưu, không giống như những người trẻ tuổi là những người tiêu xài hoang phí. Nếu dân số già đầu tư vào các chương trình kiểu cổ phần trong một nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn, lương hưu sẽ tăng nhanh hơn. Ở Hoa Kỳ ngày nay, già hóa dân số ảnh hưởng đến dòng tiền. Ngày càng có nhiều người trở thành người tiết kiệm do tình trạng già hóa dân số đáng kể. Những người bùng nổ trẻ không còn chi tiêu nữa; thay vào đó, họ cố gắng tiết kiệm nhiều hơn

– Thanh khoản theo chu kỳ

Tính thanh khoản theo chu kỳ là chìa khóa để hiểu hoạt động của các ngân hàng trung ương. Tính thanh khoản đo lường hoạt động của các ngân hàng trung ương và có thể được đo lường ở cấp độ quốc gia hoặc quốc tế. Các nhà đầu tư phân tích hành vi của các ngân hàng trung ương để xác định hiệu suất của các loại tài sản khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ thanh khoản.

– Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế

Theo các nguyên tắc cơ bản về kinh tế, cán cân cơ bản được sử dụng để theo dõi khi một nền kinh tế đang đi sai hướng. Sự cân bằng cơ bản cung cấp một bức tranh rõ ràng về một môi trường cạnh tranh có thể được so sánh với những môi trường khác để xác định khả năng cạnh tranh của một nền kinh tế. Các nhà đầu tư sẽ xem xét những gì đang diễn ra trong một nền kinh tế, đặc biệt là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Nguồn: kinhtevimo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button