CỔ TỨC

(GSP) CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%; Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Theo thông báo mới nhất của CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ là 10% với ngày đăng ký cuối cùng là 28/06/2024. 

Theo thông báo mới nhất của CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ là 10% với ngày đăng ký cuối cùng là 28/06/2024.

Gas Shipping (GSP) báo lãi 47 tỷ đồng sau 8 tháng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

I/Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

– Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ  được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 117 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, Cổ đông A được nhận 117 x 1/10 = 11,7 cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

II/Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 07/2024
– Địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời họp
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

–Về công ty–
Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) được thành lập từ việc góp vốn của 03 cổ đông chính là các Tổng Công ty lớn thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vào ngày 25/10/2007 theo Biên bản số 245/BB-KVN. Ngày 09/03/2012, chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

GSP đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 14,950 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button