CỔ TỨC

(HDG) CTCP Tập đoàn Hà Đô chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Theo thông báo mới nhất của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 5%; Và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% với đăng ký cuối cùng là 25/06/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% với đăng ký cuối cùng là 25/06/2024.

Tập đoàn Hà Đô sắp chia cổ tức tổng tỷ lệ 15%, muốn mở rộng qua mảng khu công nghiệp | Vietstock

 

I/ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 cho cổ đông

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

– Ngày thanh toán: 05/07/2024

II/ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

– Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 118 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 10%, cổ đông A được nhận: 118 x 10/100 = 11,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 11 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

–Thông tin về công ty–

Năm 1990 Thành lập Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự – Bộ Quốc phòng. Năm 1992 Xí nghiệp xây dựng được chuyển sang đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Công ty Xây dựng Hà Đô. Năm 2004 Công ty Hà Đô được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hà Đô. Năm 2010 Chính thức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE nay là HSX) với mã cổ phiếu là HDG. Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Viết tắt là Tập đoàn Hà Đô)

Các chỉ số tài chính của công ty :

HDG đang giao dịch trên sàn HOSE quanh mức giá 34,700 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button