CỔ TỨC

(HDC) CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1000:148

Theo thông báo mới nhất của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 1000:148 với ngày ĐKCC là 02/05/2024.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HOSE: HDC) thì công ty thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 1000:148 với ngày ĐKCC là 02/05/2024.

 

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

–  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 20,000,000 cổ phiếu 

– Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu 

– Tỷ lệ thực hiện: 1000:148 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 1000 quyền được mua 148 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 31/05/2024;

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 05/06/2024;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
·     HĐQT Công ty sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
·     Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng có thể quyết định kết thúc đợt phát hành ngay và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm quyền mua tương ứng là: (1.100 x 148):1.000 = 162,8 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là 162 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu được hủy bỏ..

–Về công ty–

Ngày 29/10/1990: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu tiền thân là doanh nghiệp nhà nước – Công ty Phát triển Nhà được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ – UB ngày 29/05/1990 của Uy Ban Nhân Dân Đặc Khu – Vũng Tàu – Côn Đảo. Ngày 03/12/1997: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định số 17/QĐ-UBT về việc thành lập lại Doanh Nghiệp Công Ty Phát Triển Nhà Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (theo quyết định 388 của Chính Phủ).

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

HDC đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 31,200 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button