CỔ PHIẾU DÀI HẠNCỔ PHIẾU TRUNG HẠN

(IDC) Tổng Công ty IDICO: Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững

Cổ phiếu tiếp theo trong chuỗi đi tìm doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững là IDC ( Tổng Công ty IDICO)

Cổ phiếu tiếp theo trong chuỗi đi tìm doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững là IDC ( Tổng Công ty IDICO)

Đối với một doanh nghiệp Bất động sản thì chúng tôi sẽ ưu tiên chọn các chỉ số sau đây để đánh giá lợi thế cạnh tranh: Tỷ suất lợi nhuận gộp, Hệ số nợ và Cơ cấu nợ dài hạn, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1/ Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp qua các năm của IDC

Một trong các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp có lợi thế cạnh trạnh bền vững về mặt dài hạn của chúng tôi là phải luôn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp không âm, không có biến động bất thường và tốt nhất là trên 30%. Qua đồ thị chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng IDC đang dẫn thoả mãn tiêu chí đầu tiên trong lựa chọn doanh nghiệp tăng trưởng bền vững khi chỉ số này bắt đầu cải thiện mạnh hai năm gần đây.

 

2/ Hệ số nợ

Biến động hệ số Nợ/ Tổng tài sản của IDC

Đối với doanh nghiệp Bất động sản thì hệ số nợ luôn là mối quan tâm hàng đầu để đánh giá doanh nghiệp có gặp những rủi ro khi môi trường lãi suất biến động mạnh. IDC thoả mãn yếu tố có hệ số Nợ/Tổng tài sản duy trì ổn định vùng 60-70%, và đây có thể xem là mức đòn bẩy tài chính hợp lý đối với ngành bất động sản.

Có một số doanh nghiệp để đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận đã sử dụng đòn bẩy nợ lớn trong giai đoạn tiền rẻ (lãi suất thấp), tuy nhiên khi chính sách nới lỏng tiền tệ kết thúc thì chính món nợ đấy khiến doanh nghiệp mất khả năng chi trả về mặt ngắn hạn, tác động bất lợi lên giá cổ phiếu của chính doanh nghiệp đó.

Tỷ trọng nợ dài hạn vẫn cao hơn với nợ ngắn hạn, tuy nhiên bắt đầu có dự dịch chuyển giảm nợ dài hạn và tăng nợ ngắn hạn trong cơ cấu nợ của IDC

Doanh nghiệp khi không có quá nhiều nợ dài hạn cần phải trả khi đến hạn sẽ có lợi thế hơn các doanh nghiệp có quá nhiều nợ dài hạn trong cơ cấu nợ.

3/ Tăng trưởng lợi nhuận sau thế chưa phân phối

Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho thấy hiệu quả hoạt động của IDC, một doanh nghiệp càng giữ lại nhiều lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế tăng trưởng trong tương lai.

Trên đây là 3 tiêu chí chính trong báo cáo tài chính doanh nghiệp IDC mà chúng tôi chọn để đánh giá rằng doanh nghiệp có thoả mãn tính bền vững về mặt dài hạn. Tuy nhiên đây không phải là khuyến nghị mua ngay vùng giá hiện tại mà chỉ là đánh giá IDC là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững về mặt dài hạn.

Lưu ýĐây không phải là lời khuyên đầu tư và chúng tôi không chịu tránh nhiệm cho bất cứ sự thua lỗ nào của đọc giả

Đăng ký ngay khoá học phân tích chứng khoán mới nhất tại đây :

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button