PHÂN TÍCH CƠ BẢNPHÂN TÍCH CƠ BẢN

Lãi suất vẫn thấp: Đáng lo hơn là đáng mừng

Nếu lãi suất tiếp tục giảm hoặc duy trì mặt bằng thấp như hiện tại của Việt Nam thể hiện một điều là các doanh nghiệp tiếp tục thu hẹp hoạt động kinh doanh hoặc nhà đầu tư không kỳ vọng lạm phát, tức là không kỳ vọng tăng giá của các loại hình tài sản khác hoặc đồng thời cả hai

Chúng ta luôn biết rằng lãi suất và kỳ vọng lạm phát luôn song hành cùng nhau khi kỳ vọng lạm phát tăng thì lãi suất sẽ tăng và kỳ vọng lạm phát giảm thì lãi suất sẽ giảm (Hiệu ứng Fisher).Lạm phát tăng luôn đi kèm giá cả tài sản tăng lên song hành và ngược lại.

Chỉ số lạm phát Việt Nam luôn duy trì trong biên độ 2% đến 4% thời gian gần đây

Có một điều mà nhà đầu tư cần lưu ý rằng lãi suất có xu hướng tăng trong giai đoạn mở rộng kinh doanh và có xu hướng giảm trong thời kỳ suy thoái :

 

 

  • Trong giai đoạn thu hẹp hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng không cần vốn nhiều, dẫn đến việc phát hành ít hơn trái phiếu, làm dịch chuyển đường cung trái phiếu sang bên trái (Sb1 sang Sb2)

     

  • Cũng trong giai đoạn kỳ vọng lạm phát thấp như ở Việt Nam hiện tại, làm cho các kỳ vọng các loại hình tài sản như bất động sản, chứng khoán,..giảm dẫn đến kỳ vọng lợi nhuận ở trái phiếu tăng lên, làm cho đường cầu trái phiếu dịch chuyển sang phải (Db1 sang Db2)

Chính hai yếu tố này là cho điểm cân bằng cung cầu trái phiếu dịch chuyển từ S1 sang S2, tức là giá trái phiếu có xu hướng tăng lên và lãi suất trái phiếu giảm xuống (giá trái phiếu và lãi suất luôn ngược chiều nhau)

Vậy điều gì đang xảy ra nếu lãi suất tiếp tục thấp hoặc thấp hơn nữa:

1/ Đường cầu TP giữ nguyên, cung trái phiếu tiếp tục dịch chuyển sang trái (điều này đồng nghĩa doanh nghiệp tiếp tục hạn chế phát hành trái phiếu do thu hẹp hoạt động kinh doanh)

2/ Đường cung TP giữ nguyên, cầu trái phiếu tiếp tục dịch chuyển phải (điều này đồng nghĩa nhu cầu trái phiếu tăng cao, nhà đầu tư không còn kỳ vọng tăng giá ở các loại hình tài sản khác nên tiếp tục tìm đến đầu tư trái phiếu)

3/ Đường cầu TP tiếp tục dịch chuyển sang phải, đường cung trái phiếu tiếp tục dịch chuyển sang trái

Kết luận: Nếu lãi suất tiếp tục giảm hoặc duy trì mặt bằng thấp như hiện tại của Việt Nam thể hiện một điều là các doanh nghiệp tiếp tục thu hẹp hoạt động kinh doanh hoặc nhà đầu tư không kỳ vọng lạm phát, tức là không kỳ vọng tăng giá của các loại hình tài sản khác hoặc đồng thời cả hai.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button